Začněte s relaxací a buďte zdraví každý den

Šimpanzi chodí kilometry daleko jen proto, aby spatřili záblesky slunce na vodní hladině. Přijímáním takových světelných podnětů o určitém kmitočtu (frekvenci) si totiž udržují psychosomatickou rovnováhu. Výzkumy potvrdily, že tento princip, ladění mozku, mysli pomocí rytmického světla a zvuku, obnovuje u všech savců včetně člověka psychosomatickou rovnováhu a je nezbytným předpokladem udržení zdraví. Rytmický zvuk a světlo používali v minulých tisíciletích všechny světové kultury pro nabuzení euforie u davu lidí, pro podpoření meditace, pro navození jiných stavů vědomí až po stimulaci spánku. Rymické světlo a zvuk v dnešním moderním AVS přístroji dokáže změnit frekvenci mozkových vln. Celkem jednoduše a to tak, že frekvence mozku se na frekvenci, kterou mu nabídne přístroj, naladí (tzv.efekt napodobení frekvence). Aktivita mozku se mění sama každou chvíli podle toho, v jakém se člověk nachází duševním a tělesném rozpoložení. Stejně tak se mění podle toho, jak jí ovlivňují faktory moderní civilizace, v mnohém negativní. Tyto faktory optimální fungování mozku v udržování psychosomatické rovnováhy narušují. Princip AVS přístroje spočívá ve schopnosti vyladit narušený průběh frekvence mozku do správné úrovně a také změnou frekvence mozku dosáhnout změny duševního a tělesného naladění.

Jsem přesvědčen, že AVS přístroje posouvají hranice psychické kondice.V dnešní hektické době bych je doporučil i jako prevenci téměř všem. Prim.MUDr.Jan Cimický, CSc.

 AVS psychowalkmanZačněte s relaxací pomocí AVS přístroje. Je to ten nejjednodušší a nejrychlejší způsob relaxace. Stresorů je mnoho a metod ke každodenní relaxaci velmi málo. Autogenní techniky jako je práce s dechem, volná meditace, Jacobsenova relaxační technika a jiné vyžadují tolik času, že je používá jen málo populace. Další možností jako je masáž, sauna, dovolená, využité jednou za delší čas na regeneraci prostě nestačí. Proto jsou AVS přístroje čím dál populárnější: dávají za minimum času nejhlubší, tj. nejúčinnější relaxaci.