Jak probíhal Den zdravého mozku a paměti?

V den narození Alberta Einsteina (* 1879), 14. 3. 2019 se konala v Krajské knihovně v Karlových Varech odborná konference s názvem „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI“. Záštitu konferenci poskytla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navázala na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR (11. – 17. 3. 2019). Konferenci zorganizoval a kompletně připravil karlovarský spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s organizací Zlepši paměť (www.zlepsipamet.cz) a dále s podporou Krajské knihovny Karlovy Vary. Konference byla nejen pro odbornou veřejnost, ale též pro laickou veřejnost. Akci navštívilo přes 350 osob. (zdroj:www.zlepsipamet.cz/clanky/sbornik)

Vážím si toho, že jsem se této konference mohla účastnit a mohla tak seznámit širokou veřejnost s tréninkovou metodou EEG Biofeedback. Proběhly ukázkové tréninky pomocí snímané elektrické aktivity mozku. Dlouze jsme hovořily o schopnostech a možnostech tréninku mozku u dětí nejen s ADHD, s SPÚ. Zájem byl velký a vím, že se na každého bohužel z časových důvodů nedostalo. Ale nesmutněte, připravuji tzv. Den otevřených dveří pro naše mozky. Budete si moci vyzkoušet bezplatně tréninky přímo v provozovně Biofeedback-RHB.

Organizátory byl vytvořen Sborník z přednášek a vy máte možnost si ho stáhnout. (EEG BIOFEEDBACK strana 20-22)

Pro objednání na tréninky, konzultace, jakékoliv otázky týkající se Biofeedbacku a Neurofeedbacku mě kontaktujte na email: biofeedback-rhb@centrum.cz


Mějme krásné klidné léto a nezapomeňme, že je na nás, zda se staneme dobrým koučem svému mozku, nebo zda-li mozek bude koučovat nás.

Eva

Sborník přednášek ke stažení:https://www.zlepsipamet.cz/clanky/sbornik-prednasek-ke-stazeni-konference-den-zdraveho-mozku-a-pameti-14-3-2019.html