EEG Biofeedback

Co je to EEG Biofeedback ( NeuroFeedback)?

EEG Biofeedback (z angl.eeg – vyšetření mozkové činnosti – elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback – zpětná vazba) je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen – náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.

Složité biochemické pochody v mozku jsou základnou pro vznik mozkové bioelektrické činnosti. Tu je možné měřit a zapisovat elektroencefalografem v křivce elektroencefalogramu.

Mozek produkuje 5 různých aktivit, které se liší mezi sebou parametry frekvence, voltáže, tvaru, také místem vzniku v mozku, místem výstupu v křivce EEG, svou vazbou na jednotlivé fyziologické stavy vědomí – tzv. pásem mozkových vln od nejpomalejších po nejrychlejší – delta 0,5-3 Hz, theta 4-7 Hz, (delta a theta – pomalé frekvence), alfa 8-12 Hz, beta 13-35 Hz, gamma nad 35 Hz (beta a gamma – rychlé frekvence).

EEG Biofeedback je moderní metoda, která nám umožní ovládat mozkové vlny s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti  tréninku pomocí zrakové, sluchové dráhy i taktilního čití. Mozek se trénuje podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Metoda byla vyvinuta v USA pro léčebné účely. Dnes se využívá pro špičkový výkon pilotů NASA, u vrcholových sportovců a v jiných oborech.

Jak trénink EEG Biofeedback probíhá?

Trénovaný klient má na hlavě čidla (malé kovové kroužky, elektrody), které snímají signál EEG z mozkové kůry. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a kvantitativně i kvalitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru terapeuta, který podle nápravného protokolu navrhne tréninkový individuální program a během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.
Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce).
Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.

Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích. Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí – například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.

Za jak dlouho se dostaví výsledky?

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky neurotréninku viditelné postupně, během času. Poměrně rychle lze zjistit, zda neurotrénink přinese žádaný efekt, a počet sezení je obvykle ohraničený. U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný po deseti sezeních, u mladších dětí nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po dvaceti sezeních. U dospělých, kteří netrpí žádnými vážnými potížemi, se účinek často projevuje již po prvních sezeních. Trénink je nenásilný, bezbolestný. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Trénink (1 sezení) trvá přibližně 45 minut.

Pro koho je EEG Biofeedback vhodný ?

Tréninky BFB lze využít od dětského věku do pozdního zralého věku. U zdravých jedinců lze díky BFB zvýšit rychlost paměti a učení. Pro osoby jejichž práce je spojena s nadměrným stresem, vysokou odpovědností, tam kde je nutné učinit rychlá rozhodnutí (piloti, makléři, dispečeři, podnikatelé, policisté….) může BFB pomoci. V neposlední řadě se BFB využívá u sportovců.

Kde má EEG Biofeedback vynikající účinek?

EEG biofeedback se používá v některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických, ale i nemocí nervových a psychických , jako součást komplexního léčení.

U dětí se jedná například o poruchy učení (špatné studijní výsledky, dyslexie, dysgrafie, atd.), hyperaktivita, agresivita, apatie, ADHD, ADD, LMD, logopedické problémy, poruchy pozornosti a koncentrace, nespavost, poruchy spánku, enuréza, úzkostné stavy, stres, komunikační potíže, bolesti hlavy a migrény,tiky.

U dospělých se nejčastěji jedná o kondiční a profesní trénink pro zlepšení pracovních výkonů (manažeři, vedoucí pracovníci, řidiči, sportovci…), stres, migrény, poruchy spánku, tréma a napětí před výkonem, únavový syndrom, deprese, vysoký krevní tlak, svalové spasmy.

Proč je tato metoda účinná?
Především proto, že EEG trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení, a tou druhou je snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to.Duch je otcem mozku, konstatoval možná největší odborník na mozek, neurochirurg a neurovědec Karl Pribram. Lze říci, že učení je konstruktérem mozku. Mozek je nesmírně plastický a schopný učení, a tak může změnit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace, jak právě funguje. To, že mozku poskytnete příležitost lépe ovládat sám sebe, vám přinese celou řadu výhod, protože pak to dělá spontánně a neustále. Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho se nemůžete učením mozku přetížit, jakmile je nalezneme pro vás vhodnou optimální tréninková frekvenci. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i nových funkcí.

Proč je vhodná před tréninkem EEGBFB diagnostika?

Diagnostika pro potřeby Biofeedbacku je vstupní vyšetření s natočení mapy mozku tzv. QEEG. Jedná se o profesionální monitoring mozkové aktivity. Mapa mozku ukáže, jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách, na jakém stupni je vývoj všech mozkových pásem, hlavně aktivity vlny alfa a beta. Například nadměrné množství theta vln blokuje možnost učení se a vnímání, nedostatek alfa vln nedovoluje relaxovat a nedostatek beta aktivity se soustředit. Dítě je zralé pro školní docházku, jestliže alfa pásmo dominuje v týle nad theta pásmem a v předních částech mozku je dostatečné pásmo beta (poznávací funkce).

Kolik EEGBFB tréninků je potřeba?

Na základě diagnostiky je každému klientovi v průběhu prvního sezení vypracován individuální tréninkový plán a proveden zkušební EEGBFB trénink. Podle anamnézy lze předběžně určit, zda se bude jednat o krátkodobou – kondiční terapii (10 – 20 sezení) nebo  dlouhodobou (40 – 60 sezení). Délka tréninku záleží na závažnosti obtíží a věku klienta.

Z praxe EEG Biofeedbacku se nestává, že by klient nepocítil zlepšení. Výsledky jsou velmi průkazné především u dětí, jejichž nervová soustava je díky stálému vývoji značně flexibilní. Každý mozek je schopen si při opakovaném tréninku osvojit ideální fungování. Základem je snaha každého jedince chtít se zlepšit, pracovat sám na sobě a zodpovědně přistupovat k tréninku.

Proč mozek trénovat?

Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnuti, zmenšují stres.