S radostí vás na vaší cestě doprovodím

Jsem Eva Kolářová, fyzioterapeutka, neuroterapeutka & trenérka pro chytré a neposlušné mozky

Po studiu Fyzioterapie na 1.LF UK jsem se nějakou dobu věnovala a nadále (byť omezeně) věnuji práci rehabilitační sestry nebo-li práci fyzioterapeuta.

Jsem maminkou dvou dětí, které mě neustále obohacují a jsou mým motorem v tom, co dělám.  Jsem také paničkou božské čtyřnohé „kolegyně“ jménem Bella.

Po nějaké době praktikování fyzioterapie a úzkém kontaktu s klienty, kteří se mi svěřovali nejen s bolestí fyzickou, ale mnohem více s tou psychickou, jsem postupně zjistila, že téměř všichni měli jedno společné. Tím společným jsem vnímala to, že žijí život v levé hemisféře. Jenže mozek má hemisféry dvě, každá má svůj úkol, svou důležitost. Nastalo období otázek. Proč více pobýváme v té levé části mozku? Neměli bychom tedy užívat obě polokoule, když už máme dvě? Dá se to nějak změřit? A dá se to trénovat, cvičit stejně jako kyčelní kloub po operaci? Otázek jsem si kladla více než dost. Nerovnováhu jsem vnímala už i u dětských klientů. Často byli zrcadlením své maminky, svého tatínka, věrných rodinných návyků a způsobu žití. Odpovědi na otázky jsem dostala časem až díky Biofeedbacku.

Během své praxe jsem měla štěstí seznámit se s terapeutickou metodou biologické zpětné vazby zvanou BIOFEEDBACK. Byla to láska na první pohled. Láska, která dokáže měnit vše, co jí do cesty přijde, ale hlavně mi dokázala odpovědět na mé otázky. Ano dá se měřit nerovnováha, dysfunkce hemisfér a dá se také mozek trénovat. Jako fyzioterapeut jsem se naučila vnímat celistvost. Rozumějte vnímat člověka jako celek, ne jenom jeho bolavé rameno. Vše mě směřovalo a vedlo do hlubin mozku. Tam vše začíná? Chtěla jsem více pochopit souvislost naší složky fyzické a mentální.

Díky Biofeedbacku jsem jako fyzioterapeut získala hlubší vhled do psychofyziologie lidského zdraví a výkonu.

Uvědomila jsem si, že nás vlastně všechny tato metoda provází den co den. Koukáme do zrcadla, stoupáme na váhu, měříme si teplotu… . Naše první setkání s biofeedbackem bylo už na porodním sále. Vážně. Po porodu nás váží, měří, sledují naší teplotu, dech, srdíčko i mozek a to vše je informace, neboli zpětná vazba o našem těle.

Z fyzioterapeuta jsem se postupně stala zároveň i neuroterapeutem. S oblibou říkám trenérem neposedných mozků. Ale zůstala jsem stále tou zvídavou Evou milující Alberta Einsteina. Fascinuje mě mozek a při měření – diagnostice mozkové aktivity mívám i husí kůži. Mám ráda pohyb v před, z minulosti se ráda poučím, budoucnost vnímám jako šanci a snažím se o udržení celkového balancu.

„Život je jako jízda na kole. Aby jste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.“ Albert Einstein

Pracuji převážně s dětskými klienty, kde uplatňuji nejen znalosti z fyzioterapie, ale i neuroterapie, canisterapie a života samotného. Učím děti jak mohou použít svůj mozek tak, aby jim dobře sloužil a ony mu byly dobrým šéfem. Hrajeme si se svými mozky neboť mozek se učí nejlépe hrou.

Ne jinak je tomu u „sporťáků“klientů.  Sportovní psychologie je mou velkou vášní. Jako dítě a teenager jsem se proháněla na tenisovém kurtu a toužila jsem hrát po boku těch nejlepších tenistů. Inu osud tomu chtěl jinak. Kladný vztah ke sportu jsem si zachovala i díky synovi, který se od útlého dětství věnuje lednímu hokeji.  Z hokejové mámy a fanynky jsem se stala mentální oporou klukům a holkám nejen hokejem posedlých, kterým pomáhám s rozvojem sportovní inteligence a psychickou odolností.

Obklopuji se lidmi podobného smýšlení a řada z nich je pro mě velkou inspirací. S některými jsme společně vytvořili úzká přátelství, s některými nás pojí pracovní činnosti a někteří jen prolétli a zanechali buď + nebo a tak je to DOBŘE.

Práce se mi stala koníčkem, koníček prací.

Co se mi podařilo a díky čemuž mohu předávat zkušenosti dále:

 • absolvent 1.Lékařské fakulty UK –  bakalářské studium Fyzioterapie (2002)
 • Terapeut EEG Biofeedback – 1.stupeň (2011), 2.stupeň (2014), 3.stupeň (2016)
 • Kurz Neurofeedback pro sportovní terapeuty (2016)
 • Terapeut EEG Biofeedback – Alfa, Alfa/Theta trénink (2014)
 • Autogenní trénink – 1.stupeň (2014) – Slovenská psychoterapeutická společnosť-Doc.MUDr.Jozef Hašto,PhD
 • Psychologie sportu v praxi – konference (2014) – Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
 • Stáž komplexní psychosomatické medicíny MUDr. Jan Hnízdil (2015)
 • Kurz Brain jogging kognitivní rehabilitace (2015)
 • Psychiatrické minimum (2015) Akreditace MPSV
 • Akademie Biofeedback – kurz Spektrum Autismu a EEGBIOFEEDBACK (2023) MŠMT Institut EEG Biofeedback
 • Spolupracuji s pražským EEG Institutem,  MUDr. Michaelou Pakszysovou, CSc.-Generální ředitelka  EEG Institutu, pediatrička, specialistka klinické neurofyziologie a neuroterapie EEG BIOFEEDBACK, předsedkyně Rozvojové sekce PTNK a prezidentka polské společnosti pro Biofeedback a Aplikovanou psychofyziologii.
 • Biofeedback-RHB je autorizovaným partnerem fa Galaxy.
 • AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

  Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká a garantuje akreditované vzdělávací programy a Neurokonference. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024 včetně NEUROKONFERENCÍ.