QEEG Brain Mapping

Co je to QEEG mapování mozku a proč je dobré toto vyšetření absolvovat?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje ve vašem mozku, když vás například bolí hlava?

Ve své praxi používám k zobrazení mozkové činnosti nejmodernější kvantitativní encefal. mozkové mapování.

Analýzou mozkové aktivity jsme schopni zmapovat a popsat nejen stav a schopnosti našeho těla, ale i předpoklady a možné vzorce chování při řešení určitých činností nebo situací.

QEEG – Kvantitativní elektroencefalografie je postup, který zpracovává EEG záznam aktivity mozku a prezentuje jej prostřednictvím takzvané mapy mozku.

QEEG  na rozdíl od klasického EEG  je schopno lépe interpretovat aktivitu mozku. A to díky zobrazení, sledování všech pásem mozkových vln v průběhu monitoringu a srovnáváním s normou.

Máme umožněný detailní pohled na práci mozku a jeho dysfunkce z kvantitativního hlediska.

Díky této diagnostice dokážeme odpovědět na otázky:

  • Jak vypadají hlavní kognitivní funkce podle základní mozkové aktivity díky výpočtu:  Indexu kognitivních funkcí, Indexu tenze, Indexu pozornosti a Brain fitness indexu.
  • Jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách.
  • Posouzení školní zralosti dítěte (např. dítě je zralé pro školní docházku, jestliže alfa pásmo dominuje v týle nad théta pásmem a v předních částech mozku je dostatečné pásmo beta. Pomocí výpočtu indexu pozornosti a indexu tenze lze získat informace a schopnosti soustředění, případném momentálním rozpoložení dítěte a spolupráci mezi hemisférami.
  • Poměr a činnost mozkových vln pro vyhodnocení profilu funkcí u sportovců.
  • Uložení elektrod při samotném tréninku a umožnění výběru správného tréninkového protokolu (tréninkového vzorce) např. které frekvence brzdit a které naopak stimulovat.
  • Analýzou mozkové aktivity jsme schopni zmapovat a popsat nejen stav a schopnosti našeho těla, ale i předpoklady a možné vzorce chování při řešení určitých činností nebo situací.