EMG Biofeedback

Co je svalový Biofeedback?

Povrchové EMG (elektromyografie) je neinvazivní způsob monitorování napětí ve svalech za použití povrchových elektrod. Díky EMG, které okamžitě upozorňuje na napětí ve svalu, se klient může tento pocit naučit rozeznat a včas ovládnout. Tato forma biofeedbacku pomáhá klientovi při správném cvičení při nácviku relaxace svalstva či cíleném posílení jednotlivých svalových skupin. Indikací jsou například chronické tenzní bolesti zad, přepětí např. trapézových svalů, svalová dysbalance aj.