Vše o Biofeedbacku

Biofeedback = biologická zpětná vazba

imagesCA8VY31E

Jedná se o tréninkový postup, který zahrnuje měření osobních fyziologických veličin jako teplotu, krevní tlak, tep, pocení, svalové napětí (EMG) či bioelektrickou mozkovou činnost (EEG) v reálném čase pomocí počítačové technologie. Počítač umožní rychlý a stálý feedback (čili zpětnou vazbu) formou předávání informací o funkcích trénovanému. Tato informace podporuje vznik žádoucích fyziologických změn v mysli, emocích a chování. V procesu Biofeedback se cíleným opakováním tréninku změny umocňují a trénovaný již přístroje nepotřebuje. Cílem je naučit se kontrolovat fyziologické procesy v těle.

Člověk v moderní společnosti užívá přístrojový biofeedback velmi často. Pokaždé když si chceme změřit teplotu teploměrem nebo stoupneme-li si na váhu, používáme přístrojový biofeedback. Například teploměr nás informuje zda máme teplotu, váha zda jsme přibrali …. obě pomůcky nám dávají zpětnou vazbu o našem stavu. Biofeedback je procesem ve kterém se učí trénovaný (dítě i dospělý), jak změnit své tělesné funkce ve prospěch svého zdraví.

 

 

Neurofeedback v TV Prima