Neurofeedback jako efektivní léčba nejen traumatu

Neurofeedback (cílený trénink mozkových vln) se úspěšně používá desetiletí při léčbě traumatu. Dr. Bessel van der Kolk, uznávaný jako jeden ze světových odborníků na trauma, hovoří o tom, jak může Neurofeedbacku pomoci léčbě mozku.

„Pacienti potřebují pomoc, aby změnili obvyklé mozkové vzorce vytvořené traumatem a jeho následky… Neurofeedback jednoduše stabilizuje mozek a zvyšuje odolnost, což nám umožňuje vyvinout více možností, jak reagovat“ – Dr. Bessel van der Kolk

Velice poutavý rozhovor s prof. Besselem van der Kolkem (viz. video pod textem), který zmiňuje velkou efektivitu Biofeedbacku / Neurofeedbacku a říká, že je to nejdůležitější technika pro budoucnost psychologie a psychiatrie‼️
“Doufám, že každé dítě v každé škole na celém světě se naučí čtyři základní věci:
✔️čtení, ✔️psaní, ✔️matematiku a jak ✔️regulovat sebe sama, že každé dítě se každý týden naučí, jak jejich tělo funguje, jak funguje jejich mysl, jak funguje jejich mozek (no dobře, s tím to nebudeme přehánět), ale co můžu udělat proto, abych se uklidnil. Jak pomáhá s uklidněním dýchání, jak pomáhá pohyb, když se potřebuju uklidnit, jak pomáhá komunikace s jinými lidmi. Aby si opravdu každý uvědomil, jakým stvořením skutečně je. Protože když znáte sám sebe, tak máte nad sebou mnohem větší kontrolu. To je můj cíl. To je moje naděje pro každou civilizovanou zemi.“ Řekl v Hyde Parku Civilizace psychiatr a přední světový odborník na léčbu traumatu prof. Bessel van der Kolk.

Jako terapeut vnímám Neurofeedback jako terapii, která má velkou efektivitu v léčbě traumatu. A to díky tomu, že při terapii využíváme přirozené neuroplaticity mozku a ten je schopen přetvořit stávající vzorce chování za nové, můžeme tak řešit dopady negativních zkušeností na vývoj mysli a mozku.
Chraňte si svůj mozek před úrazem

Jak podávat vrcholný výkon po otřesu mozku?

Jestliže chceme, aby náš mozek pracoval co nejlépe, musíme o něj pečovat, ale především jej chránit.

Pokud jde o sport, tak nejbezpečnější volbou pro náš mozek je golf, tenis a nejlépe je na tom ping-pong. Při těchto sportech jen málokdy dochází k úrazu mozku. Největším rizikem pro poranění mozku je kolektivní sport, jako je hokej či fotbal.

Co se děje s mozkem během otřesu?

Otřes mozku je poruchou funkce mozku, který doprovází krátkodobé bezvědomí, a to po dobu od několika sekund až do 30 minut. Spolu s krátkodobou ztrátou vědomí doprovází otřes mozku často i zvracení či ztráta paměti. V případě bezvědomí trvajícího déle než 30 minut už se nejedná o otřes mozku, nýbrž o jeho těžší postižení neboli pohmoždění.

Otřes mozku je způsoben přímým nárazem do hlavy, což vede ke kolizi mozku s lebkou. Různé rychlosti, kterými se mohou jednotlivé části mozku mohou pohybovat během nárazu, mohou vést až k tzv. protahování a trhání nervové tkáně viz. video.

Proč jsou ve sportu důležité diagnostické metody EEG a QEEG?

Diagnostika EEG (Elektroencefalografie) a QEEG (Kvantitativní elektroencefalografie) jsou uznávanými metodami právě pro hodnocení otřesu mozku. Tyto metody hodnotí amplitudu, koherenci (vlnění) a fázi vzorců mozkových vln.

Obecně platí, že u jedinců s otřesem mozku dochází ke snížení vyšších mozkových frekvencí jako je Alfa a Beta, naopak se zvyšují pomalé mozkové vlny jako je Delta či Théta. Tato dysharmonie mozkové aktivity může vést ke snížení tzv. Peak Performance (vrcholnému výkonu). Vyskytují se též poruchy v koherenci v kterémkoliv z mnoha frekvenčních pásem. Tyto změny vlnění představují narušení funkčnosti a vzájemné aktivity neuronových center mozku.

„Je velmi důležité vizuálně vidět, jak můj mozek pracuje na obrazovce, protože je to tam tzv. černé na bílém. Žádné podvádění vlastní mysli. Tato tréninková metoda mě upozornila na věci, které jsem si neuvědomoval, že dělám. Rychle jsem se vrátil po úrazu do hry.“ hokejista

Jak po otřesu mozku pomáhá NeuroFeedback?

NeuroFeedback (EEG Biofeedback) je vhodný a velice efektivní prostředek k rehabilitaci po otřesu mozku. Symptomy, jako je zhoršená koncentrace a pozornost, snížená kapacita zpracování informací, deprese a úzkost, tyto všechny příznaky se vyskytují v různé míře právě po otřesu mozku. Díky speciálním neurotréninkům s využitím neurotechnologie jsme schopni efektivně podpořit vrcholný výkon sportovce. Cílem tréninků je naučit klienta ovládat pozornost, kontrolovat emoce i myšlení a snížit výše zmíněné symptomy. S Neurofeedbackem jsme schopni přispět k rychlému zotavení sportovce.

Biofeedback ve fyzioterapeutické praxi

Biofeedback ve fyzioterapeutické praxi možná není tak široce využíván, jak by mohl být. 

Při práci s klienty v rámci rehabilitace můžeme skvěle využít biofeedback přístupy. Podstatou toho je, že Biofeedback umožňuje klientovi naučit se samoregulovat signály reprezentující tělesné funkce a získat tak větší kontrolu nad svým tělem.

Například mnoho poruch souvisejících se stresem a pozorností lze úspěšně léčit aplikací biofeedbackového tréninku. Biofeedback nabízí neinvazivní a účinný nástroj k určení psychofyziologického stavu (mysl-tělo) z hlediska fyziologických parametrů, jako je dýchání, srdeční frekvence, svalové napětí, teplota, pocení a další. Klienti získají větší přehled o propojení těla a mysli. Typické aplikace jsou v situacích vyhoření, úzkosti, PTSD, chronické bolesti, bolesti hlavy, nespavosti a mnoha poruchách souvisejících se stresem, které tak často překrývají mnoho problémů fyzioterapie.

Pomocí EMG biofeedbacku se člověk učí posilovat nebo uvolňovat určité svaly např. u rehabilitačních nebo temporomandibulárních poruch. Svalová zpětná vazba neboli myofeedback poskytuje náhled na pohyb a držení těla. Pomocí myofeedbacku se měří elektromyografie (EMG) neboli elektrická vodivost svalových vláken, protože to má přímý vztah ke svalovému napětí. EMG trénink se často uplatňuje při rehabilitaci příliš uvolněných nebo příliš napjatých svalů. 

Biofeedback pro rekvalifikaci svalů pánevního dna je léčba, která pomáhá klientům naučit se posilovat nebo uvolnit svaly pánevního dna za účelem zlepšení funkce střev nebo močového měchýře a snížení některých typů bolesti pánevního dna. Pro tento trénink se člověk učí posilovat rektální svěrač nebo poševní svaly. Ideálně se to spojí s měřením aktivace břišních svalů. Metoda je založena na stejném principu jako měření povrchu EMG. Biofeedback má velký vliv na inkontinenci díky snadnému použití a velmi vysoké úspěšnosti. Ačkoli se doba léčby liší, u většiny lidí lze kontinenci obecně obnovit za 4–8 týdnů.

Biofeedback může výrazně přispět k účinnosti fyzioterapie:

 • Měření a rekvalifikace svalového napětí při pohybu, chůzi nebo držení těla
 • Ukazuje dysfunkční vzorce, pomáhá vytvářet funkční pohybové vzorce
 • Usnadnění psychofyziologického profilování stresu, které ukazuje reakce na stres a identifikuje spouštěče
 • Poskytování nástroje hodnocení a školení v oblasti stresu, bolesti a úzkosti
 • Umožňuje trénink několika svalů v kombinaci s jinými parametry současně
 • Motivovat klienty, aby se aktivněji podíleli na péči o své zdraví nebo rehabilitaci
 • Vizualizace fyziologické aktivity a procesů na rozhraní mysli a těla

EMG biofeedback dokáže kvantifikovat a snížit svalové napětí.

Trápí vás bolesti zad?

Zažít si bolest zad je osobně velice nepříjemný smyslový a pocitový zážitek, který nám dokáže pěkně znepříjemnit život. Dali jste si někdy otázku : Proč mě zase něco bolí? Proč mě bolí záda? Pokud ano, možná by bylo na čase položit si otázku: Jak moc jsem schopen vnímat své tělo? Co je příčinou mé bolesti?

Aby se bolest dala trvale odstranit, musí si člověk nejprve uvědomit její příčinu.

Co je to bolest?

Bolest sama o sobě je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný aferentním nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Bolest je nejčastějším důvodem, který klienta nutí vyhledat odbornou pomoc. Tak o bolesti hovoří odborná encyklopedie.

A jak je to v praxi, v našem každodenním životě?

Po vyhledání odborné (lékařské) pomoci obdržíme recept na léky a pokud budeme mít štěstí, tak dostaneme i doporučení k fyzioterapeutovi. Jenže háček je v tom, že léky velmi často neřeší problém, tedy příčinu, pouze bolest utlumí. Záda vás díky tlumícím lékům bolí méně a teď hurá na rehabilitaci. Jak často se vás fyzioterapeut zeptá, zda jste přemýšleli nad příčinou své bolest, odkud by mohla pramenit? Jak moc na vás dopadá stres, strach, obavy? Jak kvalitně spíte? A pro mě fyzioterapeuta je jedna z nejdůležitějších otázek: Jak velkou víru máte ve své tělo, ve své schopnosti se uzdravit?

V klasické medicíně vám pravděpodobně tyto otázky nikdo nepoloží a v sebedůvěře ve vaše zdraví bez bolesti vám taky nejspíše nepomůžou. Oproti tomu fyzioterapeutický a psychoterapeutický přístup BioFeedbacku vás nasměruje k lepšímu vnímání svého těla bez bolesti. Terapeutický přístup BioFeedbacku pracuje s myšlenkou, že jsme schopni naučit se ovlivňovat své tělesné funkce a procesy. Jde o určitou formu seberegulace, proces získávání většího podvědomí o fyziologických funkcí vlastního těla. Cílem je, aby klient začal ovládat systémy svého těla víceméně podle „libosti“ a dokázal i dlouhodobé vyběhnutí z rovnováhy rychle napravit.

Biofeedback metoda

Podle vzorce nervových spojení v mozku lze zhruba vyvodit, jak asi dotyčný žije.

Jak žít bez bolesti zad?

Důležité je pochopit příčinu bolesti a aktivně se podílet na změně svého myšlení a přístupu k bolesti. Pokud se rozhodnete pro metodu biologické zpětné vazby BioFeedback, tak při vstupním pohovoru a vyšetření společně zjistíme:

 • jak vnímáte své tělo
 • jak velkou tenzi (svalové napětí) vaše tělo vykazuje (EEG, EMG)
 • jaká je vaše dechová frekvence (RSP)

Fyzioterapeutickým přístupem odstraním vaší bolest manuálně.

Pomocí přístupu psychoterapeutického vás naučím, že každý smyslový vjem, každičká myšlenka, to vše v mozku zanechává stopy a pomalu ho mění.

Jsem tu, abych vám pomohla obnovit vaše zdraví a dovedla vás na cestu k uzdravení. Ten první krok je jen na vás, nikdo jiný ho za vás neudělá.

Eva

Deprese, to je onemocnění duše, které je třeba léčit

Deprese

Přichází plíživě. Začíná jako zoufalství, beznaděj, pokles energie, pocit méněcennosti, pokračuje pesimistickými výhledy do budoucna, sníženým sebevědomím a neschopností radovat se ze života. Deprese. Onemocnění duše, které není radno podceňovat.

Pokud vás trápí výše zmíněné a podobné stavy, nezůstávejte v tom sami. Svěřte se svým blízkým a vyhledejte pomoc. Odstranění či zmírnění depresí spočívá v biologické léčbě, tedy užívání léků, anebo v psychoterapii. V případě těžších depresí je nezbytná návštěva odborníka – psychiatra, který navrhne vhodnou léčbu. U lehčích úzkostně-depresivních stavů je na místě konzultace u psychologa či psychoterapeuta, který doporučí vhodnou psychoterapii. Mezi účinné metody patří i audiovizuální stimulace pomocí AVS přístrojů od Galaxy.

AVS přístroj dokáže navodit potřebný stav poměrně rychle

Deprese jsou jednou z „neposlušností“ mozku, kterými se aktivně zabývá i terapeutka Bc. Eva Kolářová, jež se specializuje na biofeedback a neurofeedback ve své praxi na poliklinice v Karlových Varech. „Do mé ordinace chodí klienti různých věkových kategorií včetně dětských pacientů. Úzkosti a deprese u dětí jsou relativně častý problém. Ve své praxi používám metodu QEEG (kvantitativní encefalografické mapování mozku), které nám pomáhá lépe pochopit a popsat stav a schopnosti našeho těla. Díky této diagnostice mohu u klienta vypočítat například index pozornosti, index tenze (stresu a svalového napětí). Vše vyhodnotím a zjistím, v jaké části mozkové kůry je nějaký problém či nerovnováha. Následně sestavím tréninkový vzorec pro neurotrénink,“ vysvětluje terapeutka.

V rámci terapie úzkostí a depresí pak může pomoci i audiovizuální stimulace. „Tuto stimulaci pomocí AVS přístrojů používám poměrně často. Je to veliký pomocník při depresích. Přístroj dokáže stimulovat mozek poměrně rychle a také rychle navodit stav, který potřebujeme. To znamená, pokud má klient deprese, zvolím vhodný program s ohledem na jeho věk a potíže. Dospělým pouštím program většinou na 20 minut, dětem kratší na 5 až 7 minut,“ doplňuje Eva Kolářová.

Co s naším mozkem dělá audiovizuální stimulace?

„Stimulační brýle vysílají světlo pod určitou frekvencí, kterou mozek dokáže kopírovat. Pomocí sluchátek přijímá i zvukovou stimulaci, kdy zaznamenává určité frekvence zvuku a dokáže se na ně přeladit. Pro potřeby relaxace při depresích nastavíme alfa vlny,“ vysvětluje terapeutka. Pokud nefunguje meditace nebo jiná technika relaxace, lze používat právě AVS přístroj, který je pohodlným řešením. „Doporučuji metody kombinovat, aby byl klient aktivní a nespoléhal se pouze na to, že AVS přístroj zrelaxuje za něj,“ zdůrazňuje Eva Kolářová a dodává: „Když už má klient danou diagnózu úzkostně-depresivní poruchy, lze AVS přístroj kombinovat i s předepsanými léky.“ Přičemž účinky audiovizuální stimulace mohou být okamžité – každý člověk reaguje jinak, někdo pocítí účinky hned po týdnu užívání, jiný až po měsíci. Faktem však je, že audiovizuální stimulace působí do určité míry na každého. Přijďte si AVS přístroj do některé z našich prodejen nebo si ho na zkoušku objednejte a přesvědčte se o tom sami.

Psychowalkman v terapii

Vyzkoušejte naše programy pro AVS přístroje

 • Říše klidu – program proti depresím, 10 minut hudby s bílým šumem, velmi jednoduchý, ale účinný program pro řešení podrážděnosti či nervozity. Uvolňuje mentální i somatické napětí v těle.
 • Pozitivum – program proti depresím a negativním myšlenkám, 16 minut vážné hudby pro zlepšení nálady.
 • Mental Ironman – 18 minut speciálních stimulačních zvuků pro zvýšení psychické odolnosti a vytrvalosti, využívá speciální frekvence a afirmační nahrávky v podvědomém stavu vědomí theta. Vhodný speciálně pro muže.

zdroj: www.galaxy.cz/blog

EEG Biofeedback v TV

Jak trénovat mozek s Neurofeedbackem

Nárůst depresí, úzkostí a celkové psychické i fyzické nepohody velkým tempem u nás roste.

Co s tím? Dá se „rozharašenému“ mozku domluvit a existuje metoda, po které ucítíme pocit blaženosti, klidu a vyrovnanosti?

Tou metodou, která je účinná a trvalá je Neurofeedback (EEG Biofeedback).

Neurofeedback v TV

Svým vlastním tempem

Když na mě někdo zakřičí, ať si pospíším, zpomalím.

Mario Lemieux (kanadský hokejový útočník, který je je považovaný za jednoho z nejlepších hokejistů v historii sportu)

Respektovat tempo práce každého, může být jedním z klíčů k porozumění sebe samého i toho druhého.

Vzpomínáte na ty momenty z dětství, kdy nás rodiče nervózně popoháněli a nutili k rychlejšímu kroku? A mě ty nohy nějak více chtěli dělat krok zpět, nebo jsem úplně pod návalem rodičovských požadavků zapomněla, co jsem měla a chtěla udělat.

Pospěš, dělej, zase se s tím loudáš, všechno tohle „popostrčení“ může být velice kontraproduktivní. Pokud má vaše dítě pomalé zpracovatelské dovednosti, vaše požadavky jen přibývají k počtu věcí, které se jejich mozek snaží rozluštit. A tak jdou ještě pomaleji. Často si myslíte, že vás děti neposlouchají a ještě více vás to dráždí. Je to takový začarovaný kruh nereálných očekávání, které jen může přispět k neporozumění, nepohodě a také k bolesti rodičů i dětí.

Co s tím?

Přijměte pár rad z mé praxe, které se osvědčily:

 • Zohledněte zralost a úroveň aktivity mozkových vln Théta, které nám prozradí pomocí diagnostiky QEEG míru kognitivních funkcí mozku.
 • Úkolujte děti pouze jedním nebo dvěma úkoly najednou.
 • Vašemu dítěti může být nápomocen vizuální kontrolní list, aby si mohlo splněné věci za pochodu označit jako splněné.
 • Plánujte dopředu.
 • Upozorňujte na nadcházející změnu, aby se dítě nenechalo oslepit něčím, co nečekalo.
 • Pokud začnete pociťovat tu frustraci, která vás nutí ke křiku, zastavte se a dýchejte, napočítejte do deseti. Potom jděte v klidu a řekněte dítěti jednu věc, kterou chcete aby nejprve udělalo.
 • Zkuste nastavit časovač (minutku), pokud to pomůže. Opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba, aby úkol splnilo.

Ano je to těžké. Ano, vaše rodičovská trpělivost může být hodně tenká. Ale věřte, že vaše důsledné vedení se vyplatí.

Eva (trenér pro chytré neposlušné mozky)

Desatero pro šťastný a klidný mozek dítěte

Máte doma malého neposedu, který se nedokáže soustředit na učivo a chvilku neposedí? Pociťujete někdy bezmoc, vyčerpání a zoufalství, když se bezúspěšně snažíte přimět dítě, aby se soustředilo na úkol?

Tak vás můžu ujistit, že cítíte přesně to, co cítí dítě nad úkolem! A možná jste zjistili až nyní, díky distanční výuce svých dětí a více stráveného společného času, že je něco v nepořádku. Je důležité však zmínit, že neklidné a nepozorné dítě, nemusí být vždy dítě s ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“porucha pozornosti s hyperaktivitou) či jinou vážnější mozkovou dysfunkcí. Každé dítě má jiný styl učení a jiné tempo práce. Dítě je jedinečné, nejen ve schopnosti učení, ale také ve schopnosti uspět.

Říká se, že tam kde je nadšení, je také duch učení. Nadchnout dítě školou povinné není zase až tak těžké.

Co tedy způsobuje potíže s učením?

Je velice obtížné specifikovat, co konkrétně je příčinou potíží. Příčin může být opravdu mnoho, od nevhodného prostředí až po závažné poruchy mozkové aktivity.

Nejčastěji se ve své praxi setkávám s dětmi, které mají mozkové dysfunkce jako je dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruchy pozornosti, ale také i ADHD. Společným ukazatelem u těchto dětí je velké množství pomalé mozkové aktivity v čelní oblasti mozkové kůry.

Může se zdát, že je to nějaká překážka, která se nedá odstranit a dítě si svou kárku potíží potáhne dál. Myslím si, že když se chce všechno jde. A pokud chceme něco změnit, musíme chtění přeměnit v činnost.

Jak můžeme být svým dětem nápomocni?

Nejlepší rada neexistuje, existuje jen ta která se osvědčila nám samotným.

Osvědčilo se mi z mé praxe toto :

Desatero rad pro šťastný a klidný mozek dítěte

Dítě, které má poruchu soustředění či poruchu učení, je skutečně proti své dysfunkci bezmocné. Cítí se zoufale, jestliže je nuceno do toho, co mu vůbec nejde, a říká se mu, že je líné, nebo zlobivé, nebo hloupé, nebo……(dosaďte si sami).

Osvědčená psychoanalytická moudrost zní: „Pacient říká, že nemůže. Pacientova rodina říká, že nechce. Psychoanalytik ví, že pacient nemůže chtít.“ Nemůže chtít, protože jeho chtění, jeho vůle je oslabena dysfunkcí. Děti často skutečně mívají slabou vůli – oslabenou vrozenou neschopností se soustředit či neklidem. Nikoho z nás netěší, když mu věci nejdou. Každé dítě chce dělat věci dobře a být úspěšné.

1. Pravidlo číslo jedna: uvědomit si, že problémy dítěte mají biologický základ. Neplynou z jeho charakteru, morálky nebo vůle. Kdybychom např. věděli, že má dítě zlomenou nohu, také bychom ho nenutili, že jí má rozběhat!

2. Nejdůležitější věc, kterou děti potřebují a rodiče mohou dát, není výchova, nýbrž láska. Děti, kterým se věci nedaří, potřebují lásky více, ne méně! Jestliže se dítě necítí milováno, horší se i jeho výkony. Když dítě obejmete, půjde mu úkol lépe, než když ho budete napomínat. Užije si dost mrzutostí se svými dysfunkcemi i bez vašeho kárání. Láska, kterou dostane, mu pomůže se přes své nedostatky lépe přenést.

3. Každý den s dítětem dělejte také věci, které vás oba těší.

4. Pozitivní výchova upevňuje žádoucí chování mnohem účinněji, než negativní. Oceňujte dítě za to, co mu jde dobře (i maličkosti), spíše než aby jste je trestali za to, co mu nejde. Utvořte systém pobídek a odměn, aby se mělo o co snažit.

5. Když potřebujete dítě pokárat, pak přesně za to, co udělalo: „tohle bylo špatně“ je přece něco jiného, než „ty pořád zlobíš, jseš hroznej“. Bude-li pořád dostávat takovéto nálepky, nakonec vám dá za pravdu a přestane se snažit.

6. Nikdo není takový odborník na dítě jako jeho rodič. Staňte se experty na problémy svého dítěte. Budete moci jeho chování lépe předvídat a lépe tolerovat!

7. Nedejte na starobylé a ledabylé prupovídky typu „on z toho vyroste“ nebo „nedá se s tím nic dělat“. Ani jedno není pravda: většinou z toho nevyroste (jen to bude méně nápadné) a v naprosté většině se něco dělat dá. Dokud se všechno nevyzkoušelo, je na rezignaci vždycky dost času.

8. Nepodceňujte vliv toho, co dítě dostává ze zevního prostředí! Uspořádejte jídelníček tak, aby pokud možno neobsahoval dráždivé chemikálie, jejichž důsledky nemůžete kontrolovat: umělé přísady, umělé vůně a příchutě, barviva, umělá sladidla, přemíra tuků a cukru. Zajistěte ovoce a zeleninu v jídelníčku každý den. Nezapomínejte na pitný režim svých dětí a podpořit dobrou mozkovou aktivitu dítěte můžete i pomocí doplňků stravy. Soustřeďte se především na B vitamíny (B12, B6) a minerální látky jako je hořčík, vápník, draslík, sodík. Pro zrání mozku ve smyslu tlumení pomalých mozkových frekvencí (a tedy např. zklidnění hyperaktivních dětí) se doporučuje hořčík (magnesium).

9. Dejte svému dítěti pevný řád a pracujte společně na vnitřní disciplíně, velice tím pomůžete jemu i sobě.

10. Nepřemýšlejte nad tím, kým by vaše dítě mohlo být, nýbrž KÝM JE.

Jednou z nejdůležitějších věcí u každého dítěte je zaměřit se na jeho silné stránky. Najít je a dále je rozvíjet a pracovat na nich. Příliš mnoho se zabýváme „napravováním toho, co je špatně“, místo abychom se těšili a pečovali o to, co je dobré.

Trenér pro chytré neposlušné mozky Eva

Tento článek vyšel i v Serafín magazínu https://www.serafinbyliny.cz/magazin/desatero-pro-stastny-a-klidny-mozek-ditete-detail-17944

Psychika v háji?

Radost a klid v duši můžete mít rychle zpět.

Vaše časté otázky co s depresí, úzkostí a nespavostí, které se v tomto období množí mě vedli k napsání tohoto článku na blog Biofeedback-RHB.

Ptáte se jak se zbavit deprese? Jestli vím co prožívá člověk s úzkostí? A co pomáhá? A jaká metoda? Otázek je opravdu hodně.

Pokusím se popsat nejlépe to, co jsem prožívala a občas ještě prožívám já, když mne navštíví dáma jménem Deprese a Úzkost. A také co mi pomohlo a pomáhá, co se mi osvědčilo.

Co je to deprese?

Deprese obecně se projevuje především jako ztráta nálady, vůle k činnosti, pozitivní orientace, po nějaké době přecházející v úzkosti, obavy, stavy paniky. Některé druhy deprese jsou živnou půdou pro vznik poruch chování, některé mohou vyústit až v sebevraždu.

Člověku s depresí je smutno, ztrácí zájem a radost z činností, které ho dříve těšily, připadá si méněcenný, obviňuje se, je nerozhodný, má špatnou náladu, je úzkostný, nevýkonný, vztahovačný, nekoncentrovaný, méně si pamatuje i vybavuje. Na fyzické úrovni se projevuje únava, napětí, slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, bušení srdce, tlaky na hrudi, v krku, třes končetin, nechuť k sexu a další. Ke vzniku depresivních stavů vedou celkem spolehlivě chronický stres a dlouhodobý nedostatek spánku (špatný spánek).

Jak to bylo se mnou?

K mé depresi, konkrétně Úzkostně depresivní poruše vedl dlouhodobí stres a dnes už vím, že i nevhodné programy z dětství. Jako dítě si vzpomínám, že jsem se bála, měla jsem strach, že něco udělám špatně, že nebudu tou hodnou, poslušnou holčičkou, že zklamu okolí, že….. . Vývoj této poruchy, aniž bych to tušila, se pomalu vyvíjel už dlouhý čas, než přišel osudný rok 2009. Delší dobu jsem cítila vyčerpání, špatně jsem spala, nic mě netěšilo, nebavilo, bála jsem se budoucnosti, vstát z postele bylo tenkrát těžší než zvednout sto kilovou činku. Často jsem slýchávala, máš se dobře, co ti chybí!?

Cítila jsem se hrozně nevděčně, ale nevěděla jsem co s tím, nevěděla jsem KDO JSEM?

Až jednoho večera, pamatuji že mě bolela nesnesitelně hlava a chtělo se mi spát, pak už jen prázdnota. Probudila jsem se v nemocnici. Začalo nekonečné vyšetřování, co, proč…nabídka diagnoz. Velkou roli v tom všem „neštěstí“, které dnes považuji za štěstí hrála Úzkostně depresivní porucha, kterou jsem si nejspíš nechtěla připustit a jela na samý doraz. Nemohla jsem chodit, má chůze byla nestabilní, ruce s porušenou motorikou. Celkově oddělena sama od sebe. Postupně jsem se z toho všeho vyčerpání dostávala za pomocí odborníků a rodiny celý rok. Nemohla jsem chodit, cítila se slabá

Do dnes jsem vděčna svému muži, že to se mnou vydržel a podporoval mě svou láskou a nadějí v těch nejhorších chvílích.

Hodně jsem na sobě začala pracovat, nechtěla jsem se už dostávat do těch děsivých stavů nicoty. Učila jsem se mít kontrolu nad stresujícími podněty, více si sama sebe vážit. Nejtěžší vůbec bylo naučit se mít ráda, vzít za sebe plnou zodpovědnost. Tu zodpovědnost, kterou mi nikdo jiný nedá než já sama. Po dvou letech jsem odložila antidepresiva a vydala se na novou životní etapu. Obklopila jsem se lidmi, kteří ve mne věřili a dosud věří a jsou mi majákem v mém životě.

Začala jsem trénovat pomocí lékařského Biofeedbacku, neurotechnologie podporující psychickou i fyzickou kondici, která dokáže zatočit nejen s depresí.

Co mi pomohlo a pomáhá?

Lékařský Biofeedback. Díky tréninkům můj mozek generoval alfa vlny, mohla jsem prožívat hluboké uvolnění a získat tak kontrolu nad věcmi jako je srdeční aktivita, dechová aktivita a mnoho dalších vnitřních procesů o nichž jsem si myslela, že se nedají ovládat.

AVS Laxman

Z neurotechnologie to byl a stále je AVS přístroj. Jeho silné účinky jsou dány tím, že zlepšuje v potřebných směrech činnost mozku. Zejména zvyšuje produkci potřebných neurohormonů serotoninu, dopaminu, norepinefrinu, k jejichž úbytku dochází právě při depresi.

Duševní pohoda je samozřejmě také o dostatečném pohybu a vhodné stravě. Jen se přiznávám, že strava je pro mě stále velkou výzvou. Chybějící energii jsem tenkrát doháněla cukrem a ještě dnes občas s cukrem vedu dlouhé debaty 🙂

Zbavila jsem se úzkostně depresivní poruchy?

Odezní někdy pocit úzkosti, strachu, obavy z toho co bude?

Ne úplně, aspoň v mém případě. Ty pocity se mnou byly tak dlouho a tak moc se do mě vryly, že ke mě zkrátka patří. Ale mění se to každým dnem. Čím víc na sobě pracuji, tím více se to stává snesitelnějším. Spadla ze mě obrovská tíha, ale trocha ještě zbývá. Mám mnohem více dnů v plné harmonii, klidu a míru než těch bouří s hromy blesky. Těch neklidných dnů je poskromnu, občas se objeví, ale už vím jak s tím vším pracovat. Beru ty horší dny jako výzvu a možnost jít dál.

A co závěrem?

Závěrem bych vám chtěla doporučit, nezanedbávejte prosím prevenci. V této nelehké době obzvlášť. S pravidelností nyní používám AVS přístroj a dopřávám si dlouhé procházky v přírodě.

A pokud už máte psychiku v háji a deprese vám dělá společnost uvědomte si, že je to jen na vás, zda s tím chcete něco udělat. Já to dlouho nechápala, ale díky zkušenosti s touto poruchou jsem dala svému životu nový směr. Přeji vám hodně štěstí na vašich cestách.

Co tedy dělám, abych neotevřela dveře dokořán depresi?

 • Přijímám se taková jaká jsem
 • Mám se ráda
 • Kontroluji si stresující podněty
 • Prožívám pocity vděčnosti
 • Žiji přítomným okamžikem a z vnitřní podstaty
 • Vím kdo jsem a kam směřuji
 • Dovoluji si být v radosti i smutku
 • Nikam už nespěchám
 • Učím se myslet srdcem
 • Mám víru a naději
 • Mám přání: Kéž jsou všechny bytosti šťastny.

S úctou a láskou Eva

Na stránce: https://www.biofeedback-rhb.cz/5balicku-pro-psychiku/

Mám pro vás speciální nabídku výhodných balíčků pro uzdravování z negativních psychických stavů a rozvoji psychické kondice. Jestli opravdu chcete zatočit s depresí máte k dispozici 5 speciálních čtyřlístků pro řešení úzkostných a depresívních stavů v různých cenových relacích. Čtyřlístek 4 a 5 má ode mě bonus ve formě základní diagnostiky mozkové aktivity QEEG v hodnotě 1.400Kč zdarma.

Nabídka trvá do půlky března.

Terapie světlem

SVĚTL🔆


🧠Učení bez stresu, únavy, s nárůstem energie a vyšší koncentrací. Jde t🔅
❓Často se ptáte, co dělat se zvýšenou únavou dětí při distanční výuce.
❓Co dělat, když se není dítě schopno soustředit.
❓Co dělat, když je dítě po ránu malátné a bez chuti k aktivitě.


Po zkušenostech se svým synem ➡️
Zkuste zvýšit produkci vitamínů D.
Světlo je lék. A i když slunečního svitu je v neletním období méně můžete ho nahradit pomocí Bio lampy.
Stačí ráno při první distanční vyučovací hodině současně se zapnutím PC aktivovat lampu a maximálně 60minut nechat působit na školáka. K tomu řádně větraná místnost, dostatek tekutin a občasné aktivování těla mezi výukou a je to. Nám to funguje👍


🔆Světelná terapie je skvělá a naprosto přirozená.


K učení lze podpořit velice efektivně s Učebním setem(AVS přístroj, průhledné stimulační brýle, 2xpsychaktivní CD a doplněk stravy).

Světelná terapie a biolampy

Cenu vám přizpůsobím na míru, ať je mozek spokojený a srdce klidné.

Jednoduchá, praktická, bezriziková, levná a velmi prospěšná metoda pro dnešní dobu, což potvrzují desetitisíce klinických studií o vlivu světla na psychickou kondici. Hlavní účinky světelné terapie jsou bez ohledu na techniku použité metody, jsou zejména tyto: zlepšení nálady a vyváženější nálada, zvýšení koncentrace, úprava spánku (optimalizace poměru spaní/bdění), zvýšení mentální výkonnosti, sexuální apetence, redukce únavy a stresu, depresí,  SAD, úzkostí, jetlag a dalších psychických potížích, typu chronického únavového syndromu, posttraumatického syndromu a další.  

*Světelná biolampa malá

Světelná biolampa svítí po zapnutí trvalým světlem. Postavíte na stůl ve svém dosahu, do lampy se ani nemusíte dívat. Chybí vám motivace? Cítíte pokles energie? Cítíte se duševně špatně? Máte neustále chuť na jídlo? Jste po ránu malátní? Probouzíte se ráno příliš brzy? V tom případě určitě světelnou terapii začněte používat – vše se zlepší. Světelné brýle vyrovnávají deficity současného industriálního způsobu života: nepravidelnost biorytmů, nedostatek slunečního svitu na podzim a v zimě, umělé osvětlení.


Světelná biolampa velká

Světelná biolampa malá

Hlavní účinky světelné terapie:

lepší a vyváženější nálada, relaxace, vnitřní zklidnění, eliminace stresu a únavy, nárůst energie, vyšší koncentrace, lepší kvalita spánku a náprava nespavosti, zvýšení mentální výkonnosti, redukce depresí, úprava jetlag a další. 

Aktuálně i zvýšení produkce vitaminu D

Provedení

Stiskem tlačítka zapnete a navolíte si intenzitu světla. Má několik možností (po uplynutí doby se sama vypne): od 15 do 60 minut nebo bez časového omezení. Umístíte lampu před sebe tak, aby nemířila rovně na vás, ale byla trochu mimo střed. Do světla se nemusíte přímo dívat. Můžete přitom dělat jakékoliv činnosti, včetně práce na PC apod.  

Balení obsahuje: lampu, adaptér do sítě (buď celkový nebo USB kabel + USB koncovku), obal, návod. 

Parametry: intenzita světla: volitelné od 2000 do 10000 luxů. Teplota barvy světla (chromatičnost): volitelné od 3000 do 6500 k (kelvinů). Velikost světelné plochy: cca 15×15 cm.

Nabíjení: lampa nemá dobíjecí baterie, pro použití musí být připojena ke zdroji napájení (elektrická síť).   

Foto je ilustrativní, dodáváme značku podle momentálních skladových zásob.

Doporučený čas

Pro nejlepší účinky se v neletních měsících (v našem podnebném pásmu) doporučuje používání každý den, minimálně 30, maximálně 60 minut. Nicméně i pouhých 15 minut, zvláště po ránu, má celkem jednoznačný vliv například na zlepšení nálady a nárůst energie. Záleží také, jak blízko či daleko máte lampu umístěnou od sebe.

*Světelná biolampa velká

Jak se liší tato Světelná biolampa velká liší od biolampy malé?

Tato biolampa má (cca 1,5 – 2 x) větší světelnou plochu. Což je zásadní, účinek je tedy zhruba tolikrát větší, resp. rychlejší. 

Světelná biolampa svítí po zapnutí trvalým světlem. Postavíte na stůl ve svém dosahu, do lampy se ani nemusíte dívat. Chybí vám motivace? Cítíte pokles energie? Cítíte se duševně špatně? Máte neustále chuť na jídlo? Jste po ránu malátní? Probouzíte se ráno příliš brzy? V tom případě určitě světelnou terapii začněte používat – vše se zlepší. Světelné brýle vyrovnávají deficity současného industriálního způsobu života: nepravidelnost biorytmů, nedostatek slunečního svitu na podzim a v zimě, umělé osvětlení.

Hlavní účinky světelné terapie: 

lepší a vyváženější nálada, relaxace, vnitřní zklidnění, eliminace stresu a únavy, nárůst energie, vyšší koncentrace, lepší kvalita spánku a náprava nespavosti, zvýšení mentální výkonnosti, redukce depresí, úprava jetlag a další. 

Aktuálně i zvýšení produkce vitaminu D

Více o účincích ZDE

Provedení

Stiskem tlačítka zapnete a navolíte si intenzitu světla. Má několik možností (po uplynutí doby se sama vypne): 15, 30, 45, 60 minut nebo bez časového omezení. Umístíte lampu před sebe tak, aby nemířila rovně na vás, ale byla trochu mimo střed. Do světla se nemusíte přímo dívat. Můžete přitom dělat jakékoliv činnosti, včetně práce na PC apod.  

Balení obsahuje: lampu, nabíjecí adaptér do sítě (buď vcelku nebo rozložitelný na USB kabel + USB koncovku do sítě), obal, návod. 

Parametry: intenzita světla: volitelné od 2000 do 10000 luxů. Teplota barvy světla (chromatičnost): volitelné od 3000 do 6500 k (kelvinů). Velikost světelné plochy: cca 20×15 cm.

Nabíjení: lampa nemá dobíjecí baterie, pro použití musí být připojena ke zdroji napájení (elektrická síť).   

Doporučený čas

Pro nejlepší účinky se v neletních měsících (v našem podnebném pásmu) doporučuje používání každý den, minimálně 30, maximálně 60 minut. Nicméně i pouhých 15 minut, zvláště po ránu, má celkem jednoznačný vliv například na zlepšení nálady a nárůst energie. Záleží také, jak blízko či daleko máte lampu umístěnou od sebe.

Více info o světelné terapii: https://www.biofeedback-rhb.cz/wp-admin/post.php?post=678&action=edit

*Světelné brýle Retimer

SVĚTOVÁ NOVINKA

Retimer brýle

Světelná terapie, při které můžete dělat téměř cokoliv – jíst, uklízet, učit se, pracovat na PC. 

Cítíte se duševně špatně? Máte neustále chuť na jídlo? Jste po ránu malátní? Probouzíte se ráno příliš brzy? V tom případě určitě světelnou terapii začněte používat – vše se zlepší. Světelné brýle vyrovnávají deficity současného industriálního způsobu života: nepravidelnost biorytmů, nedostatek slunečního svitu na podzim a v zimě, umělé osvětlení.

Pozor – neplést si světelnou terapii s AVS přístroji: ty mají mnohem širší využití a princip je zcela odlišný! 

Hlavní účinky světelné terapie: 

lepší a vyváženější nálada, relaxace, vnitřní zklidnění, eliminace stresu a únavy, nárůst energie, vyšší koncentrace, lepší kvalita spánku a náprava nespavosti, zvýšení mentální výkonnosti, redukce depresí, úprava jetlag a další. 

Aktuálně i zvýšení produkce vitaminu D

Provedení

Stiskem tlačítka při zapnutí si navolíte intenzitu světla, ve dvou krocích. Nejnižší intenzita se doporučuje použít 60 minut (poté se přístroj sám vypne), poloviční intenzita 30-45 minut. Můžete samozřejmě méně – záleží, čeho chcete dosáhnout a záleží i na pocitu. 

Při používání máte otevřené oči, zelené světlo svítí z přístroje zezdola.

Můžete při tom nosit i brýle nebo čočky. 

Můžete si nastavit výšku položení brýlí na nose, díky posuvnému nosníku.

Balení obsahuje: přístroj, nabíjecí USB kabel (do PC) + USB koncovku (do sítě), pevný skořepinový obal, látkovou taštičku, návod.

Parametry: přístroj váží pouze cca 50 gramů. Úroveň jasu: 315-500 luxů. Vlnová délka: 500 nm (nanometrů).

Nabíjení: nabíjí se pomocí USB kabelu, jedno nabití vydrží cca na 5 hodin provozu.  

Doporučený čas

Pro nejlepší účinky se v neletních měsících (v našem podnebném pásmu) doporučuje používání každý den, minimálně 20-30 minut. Nicméně i pouhých 10 minut, zvláště po ránu, má celkem jednoznačný vliv například na zlepšení nálady a nárůst energie. 

Vývoj

Na vývoji se podíleli odborníci z několik oborů a celý projekt vznikl na základě několika set klinických studií o vlivu světla na organismus. Další klinické studie byly provedeny přímo s přístrojem. Ty potvrdily účinky zejména na zlepšení spánku a eliminaci depresí a úzkostí. 

*Světelné brýle Lumi

Lumi brýle
Lumi brýle

Světelná terapie, při které můžete dělat téměř cokoliv – jíst, uklízet, učit se, pracovat na PC. 

SVĚTOVÁ NOVINKA

Světelné brýle svítí po zapnutí trvalým světlem, které je umístěné v oblouku brýlí. Chybí vám motivace? Cítíte pokles energie? Cítíte se duševně špatně? Máte neustále chuť na jídlo? Nebo menší chuť na sex? Jste po ránu malátní? Probouzíte se ráno příliš brzy? V tom případě určitě světelnou terapii začněte používat – vše se zlepší. Světelné brýle vyrovnávají deficity současného industriálního způsobu života: nepravidelnost biorytmů, nedostatek slunečního svitu na podzim a v zimě, umělé osvětlení.

Hlavní účinky světelné terapie: 

lepší a vyváženější nálada, relaxace, vnitřní zklidnění, eliminace stresu a únavy, nárůst energie, vyšší koncentrace, lepší kvalita spánku a náprava nespavosti, zvýšení mentální výkonnosti, redukce depresí, úprava jetlag a další. 

Aktuálně i zvýšení produkce vitaminu D

Provedení

Stiskem tlačítka při zapnutí si navolíte intenzitu světla, ve třech krocích. Nejnižší intenzita se doporučuje použít 60 minut (poté se přístroj sám vypne), střední 30 minut, nejvyšší intenzita světla 20 minut. Můžete samozřejmě méně – záleží, čeho chcete dosáhnout a záleží i na pocitu. 

Při používání máte otevřené oči, modré světlo svítí z přístroje zeshora.

Můžete při tom nosit i brýle nebo čočky. 

Balení obsahuje: přístroj, nabíjecí USB kabel (do PC) + USB koncovku (do sítě), pevný skořepinový obal, návod.

Parametry: přístroj váží pouze 51 gramů. Úroveň jasu: 500-1500 luxů. Vlnová délka: 468-570 nm (nanometrů).

Nabíjení: nabíjí se pomocí USB kabelu (z PC), jedno nabití vydrží cca na 5 hodin provozu.  

Doporučený čas

Pro nejlepší účinky se v neletních měsících (v našem podnebném pásmu) doporučuje používání každý den, minimálně 20 minut. Nicméně i pouhých 5-10 minut, zvláště po ránu, má celkem jednoznačný vliv například na zlepšení nálady a nárůst energie. 

Vývoj

Na vývoji se podíleli odborníci z oborů neurologie, fyziatrie a optiky. Vývoj probíhal v prestižní Liege University (Belgie). 

Klinické studie představily například tyto výsledky:

 • pokles deprese (index BDI) po prvním měsíci o 45%, po dalším druhém měsíci o dalších 18%.
 • zvýšení času spánku (u insomnie) o 18%, po prvním týdnu používání

Více info o světelné terapii: https://www.biofeedback-rhb.cz/ke-stazeni/