Neurofeedback jako efektivní léčba nejen traumatu

Neurofeedback (cílený trénink mozkových vln) se úspěšně používá desetiletí při léčbě traumatu. Dr. Bessel van der Kolk, uznávaný jako jeden ze světových odborníků na trauma, hovoří o tom, jak může Neurofeedbacku pomoci léčbě mozku.

„Pacienti potřebují pomoc, aby změnili obvyklé mozkové vzorce vytvořené traumatem a jeho následky… Neurofeedback jednoduše stabilizuje mozek a zvyšuje odolnost, což nám umožňuje vyvinout více možností, jak reagovat“ – Dr. Bessel van der Kolk

Velice poutavý rozhovor s prof. Besselem van der Kolkem (viz. video pod textem), který zmiňuje velkou efektivitu Biofeedbacku / Neurofeedbacku a říká, že je to nejdůležitější technika pro budoucnost psychologie a psychiatrie‼️
“Doufám, že každé dítě v každé škole na celém světě se naučí čtyři základní věci:
✔️čtení, ✔️psaní, ✔️matematiku a jak ✔️regulovat sebe sama, že každé dítě se každý týden naučí, jak jejich tělo funguje, jak funguje jejich mysl, jak funguje jejich mozek (no dobře, s tím to nebudeme přehánět), ale co můžu udělat proto, abych se uklidnil. Jak pomáhá s uklidněním dýchání, jak pomáhá pohyb, když se potřebuju uklidnit, jak pomáhá komunikace s jinými lidmi. Aby si opravdu každý uvědomil, jakým stvořením skutečně je. Protože když znáte sám sebe, tak máte nad sebou mnohem větší kontrolu. To je můj cíl. To je moje naděje pro každou civilizovanou zemi.“ Řekl v Hyde Parku Civilizace psychiatr a přední světový odborník na léčbu traumatu prof. Bessel van der Kolk.

Jako terapeut vnímám Neurofeedback jako terapii, která má velkou efektivitu v léčbě traumatu. A to díky tomu, že při terapii využíváme přirozené neuroplaticity mozku a ten je schopen přetvořit stávající vzorce chování za nové, můžeme tak řešit dopady negativních zkušeností na vývoj mysli a mozku.
Akreditované vzdělávací programy a Neurokonference

Akreditované vzdělávací programy a Neurokonference – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká a garantuje akreditované vzdělávací programy a Neurokonference. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024 včetně NEUROKONFERENCÍ.
Poskytuje celý rozsah služeb od odborného vzdělávání pomocí kurzů, seminářů, odborných konferencí, tématické profylaktické školení ve firmách , prodej přístrojů a jejich implementaci, půjčování přístrojů s technikem , servis přístrojů, supervizí nad činností klientů, poradenství při využití grantů pro problematiku EEG Biofeedbacku, vyšetřováním dospělých pacientů i dětí, konzultace atd.
Vlastní vzdělávání je rozděleno celkem do čtyř stupňů kurzů pro profesionální terapeuty , kteří budou používat přístroje pro diagnostiku a terapii EEG Biofeedback či biofeedback. Začíná se kurzem pro začátečníky po kterém lze začít práci pod supervizi EEG Institutu. Další jsou kurzy pro pokročilé. Je tomu tak proto, že techniky a metody EEG Biofeedback či biofeedback se v posledni době velmi rozvíjejí, více se používají bipolární montáže, rostou poznatky o práci mozku. Pracuje se s metodou QEEG (kvantitativnim EEG), ale rostou i poznatky o všech tělesných funkcích. Mimo tyto kurzy EEG Institut pořádá pro terapeuty tématicke kurzy (talentované dítě, ADHD, specifické problémy s učením, mentální opoždění), Také organizujeme zajímavé kurzy EEG pro lékaře i ostatní zájemce, kde je možno poznat vzájemné vztahy EEG a kognitivních funkcí. Pořádáme také kurzy s antistresovými programy, semináře, přednášky . Účastníky kursu jsou i zahraniční zájemci ze Švédska, Holandska, Belgie atd.
Tým EEG Institutu zpracovává také vědecké studie týkající se epileptologie, ADHD, deprese, úzkosti, peak performance, EEG a jine. Výsledky jsou zveřejńovány na polských a zahraničních konferencích a v odborných časopisech.
Klademe akcent na vysoké standardy kvality, aktuálnost našich kurzů a know-how. Terapeuti EEG Institutu procházejí velmi náročným intenzivním tréninkem, aby mohli kvalitně předávat informace svým posluchačům. Tento proces zajišťuje stejné standardní znalostní i dovednostní parametry, které EEG Institut poskytuje účastníkům kurzů. Terapeuti jsou v průběhu roku kontrolování dohledem odborného vedení EEG Institutu a zpětných vazeb od účastníků po kurzu a následně dále vzděláváni v oboru. Obsahy kursů jsou inovovány průběžně dle nových znalostí, dovedností a zkušeností.
Pro výjezdové tématické profylaktické školení ve firmách /antistresové, tvořivé školení/ vybíráme zkušené terapeuty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Do Projektů zapojujeme odborníky v dané oblasti tvořící projektové týmy pro potřeby dané společnosti.
Výsledkem více než než 10 leté praxe v neurotechnologii a neurofyziologii je 32 vlastních skript řešících problematiku EEG Biofeedback a Biofeedback, 14 skript pojednávajících o EEG a mnoho vědeckých prací. Jsme účastníky vědeckého programu Cognition,a polským oddělením amerického sdružení AAPB. Jsme aktivními i na českých a slovenských akcích a kongresech.
Obchodní oddělení zastupuje- často výlučně tři trhy v Polsku, ČESKU A SLOVENSKU- i úspěsne mnoho světových firem například značku Deymed, NeXus, Mindball, Mindplace, Alico, Hemisfery,Galaxy, Smart BrainTechnology a mnoho jiných. Všechny manuály a potřebné informace jsou dostupné v polštině, češtině a angličtině. Disponuje servisem a poskytuje pro klienty zdarma porady technické po celou dobu prvního roku práce s zakoupenými přístroji. Vědecko-školící oddělení zas poskytuje pro klienty supervizi – možnost konsultace nápravných protokolů pro terapeuty a možnost porad s odborníky. Disponujeme referencemi z mnoha středisek, škol, nemocnicí a oceněním klientů a posluchačů kurzů.
V ČR EEG INSTITUT disponuje kvalitními týmy odborníků, které jsou garancí vysoké kvality a odbornosti.
www.eeginstitut.cz