Akreditované vzdělávací programy a Neurokonference

Akreditované vzdělávací programy a Neurokonference – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká a garantuje akreditované vzdělávací programy a Neurokonference. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024 včetně NEUROKONFERENCÍ.
Poskytuje celý rozsah služeb od odborného vzdělávání pomocí kurzů, seminářů, odborných konferencí, tématické profylaktické školení ve firmách , prodej přístrojů a jejich implementaci, půjčování přístrojů s technikem , servis přístrojů, supervizí nad činností klientů, poradenství při využití grantů pro problematiku EEG Biofeedbacku, vyšetřováním dospělých pacientů i dětí, konzultace atd.
Vlastní vzdělávání je rozděleno celkem do čtyř stupňů kurzů pro profesionální terapeuty , kteří budou používat přístroje pro diagnostiku a terapii EEG Biofeedback či biofeedback. Začíná se kurzem pro začátečníky po kterém lze začít práci pod supervizi EEG Institutu. Další jsou kurzy pro pokročilé. Je tomu tak proto, že techniky a metody EEG Biofeedback či biofeedback se v posledni době velmi rozvíjejí, více se používají bipolární montáže, rostou poznatky o práci mozku. Pracuje se s metodou QEEG (kvantitativnim EEG), ale rostou i poznatky o všech tělesných funkcích. Mimo tyto kurzy EEG Institut pořádá pro terapeuty tématicke kurzy (talentované dítě, ADHD, specifické problémy s učením, mentální opoždění), Také organizujeme zajímavé kurzy EEG pro lékaře i ostatní zájemce, kde je možno poznat vzájemné vztahy EEG a kognitivních funkcí. Pořádáme také kurzy s antistresovými programy, semináře, přednášky . Účastníky kursu jsou i zahraniční zájemci ze Švédska, Holandska, Belgie atd.
Tým EEG Institutu zpracovává také vědecké studie týkající se epileptologie, ADHD, deprese, úzkosti, peak performance, EEG a jine. Výsledky jsou zveřejńovány na polských a zahraničních konferencích a v odborných časopisech.
Klademe akcent na vysoké standardy kvality, aktuálnost našich kurzů a know-how. Terapeuti EEG Institutu procházejí velmi náročným intenzivním tréninkem, aby mohli kvalitně předávat informace svým posluchačům. Tento proces zajišťuje stejné standardní znalostní i dovednostní parametry, které EEG Institut poskytuje účastníkům kurzů. Terapeuti jsou v průběhu roku kontrolování dohledem odborného vedení EEG Institutu a zpětných vazeb od účastníků po kurzu a následně dále vzděláváni v oboru. Obsahy kursů jsou inovovány průběžně dle nových znalostí, dovedností a zkušeností.
Pro výjezdové tématické profylaktické školení ve firmách /antistresové, tvořivé školení/ vybíráme zkušené terapeuty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Do Projektů zapojujeme odborníky v dané oblasti tvořící projektové týmy pro potřeby dané společnosti.
Výsledkem více než než 10 leté praxe v neurotechnologii a neurofyziologii je 32 vlastních skript řešících problematiku EEG Biofeedback a Biofeedback, 14 skript pojednávajících o EEG a mnoho vědeckých prací. Jsme účastníky vědeckého programu Cognition,a polským oddělením amerického sdružení AAPB. Jsme aktivními i na českých a slovenských akcích a kongresech.
Obchodní oddělení zastupuje- často výlučně tři trhy v Polsku, ČESKU A SLOVENSKU- i úspěsne mnoho světových firem například značku Deymed, NeXus, Mindball, Mindplace, Alico, Hemisfery,Galaxy, Smart BrainTechnology a mnoho jiných. Všechny manuály a potřebné informace jsou dostupné v polštině, češtině a angličtině. Disponuje servisem a poskytuje pro klienty zdarma porady technické po celou dobu prvního roku práce s zakoupenými přístroji. Vědecko-školící oddělení zas poskytuje pro klienty supervizi – možnost konsultace nápravných protokolů pro terapeuty a možnost porad s odborníky. Disponujeme referencemi z mnoha středisek, škol, nemocnicí a oceněním klientů a posluchačů kurzů.
V ČR EEG INSTITUT disponuje kvalitními týmy odborníků, které jsou garancí vysoké kvality a odbornosti.
www.eeginstitut.cz