DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií odborná konference

Datum konání: 19. 3. 2020

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Hlavní témata:

  • Jaké jsou trendy vývoje moderních technologií (robotika, umělá inteligence, ICT aj.)
  • Kdy má technologie na náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv?
  • Jak paměť ovlivňuje lidskou inteligenci?
  • Jak může ovlivnit mozek vysoké využívání ICT u dětí od raného věku?
  • Jaký je vliv moderních technologií na poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a poruchy učení?
  • Jak řešit závislost na moderních technologiích, sociálních sítích u dětí a mládeže, jak včas zabránit vzniku hráčství či gamblerství?
  • AVS přístroje (audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman) – představení novinek AVS přístrojů.
  • Trendy ve vzdělávání, nové platformy učení a využití moderních technologií.

To vše a mnoho dalšího se dozvědí účastníci konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií. Konference je součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR v týdnu od 16. – 23. 3. 2020. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje pan Mgr. Petr Kubis.

Registrujte se na:

https://www.zlepsipamet.cz/konference-2020/?fbclid=IwAR32eMFQ91MI4EuJgpE3zm2sN0Ctp2J8ittELuI0QuehDdNkX2cwqS-6m1A


© ZlepšiPaměť.cz