FREKVENCE, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ A ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ

 Lidský mozek je nepřetržitě pracující, složité ústrojí, které vysílá elektrické signály, komunikuje, vytváří nová nervová spojení a podobně. Tato elektrická aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. Jestliže více porozumíme frekvencím těchto mozkových vln, staneme se pány své reality.

Existuje pět různých druhů mozkových vln – beta, alfa, théta, delta a gama. Jde o zcela přirozený, biologický fenomén u lidských bytostí. Každý z náš může v průběhu dne prožívat tyto různé stavy, přičemž jeden z nich je obvykle dominantní.

Věděli jste, že každá mozková vlna má své vlastnosti, jež představují určitý stav vědomí? Každá vlna má také specifickou frekvenci, měřenou v cyklech za sekundu (hertz – Hz).

Každý typ mozkových vln hraje důležitou roli v našem mentálním vývoji během dětství. A když dospějeme, jsou důležité pro naše zdraví a vitalitu. Zde je přehled různých typů mozkových vln a jejich přínosů:

 

Beta (12 až 30 Hz)

Mozkové vlny beta jsou spojeny s běžným, bdělým vědomím. Souvisí se zvýšenou čilostí, logickým myšlením, schopností řešit problémy, koncentrací, mentální aktivitou. Člověk, který aktivně konverzuje, sportuje nebo něco například prezentuje, se nachází ve stavu beta. Vyšší úrovně beta však vedou ke stresu, úzkosti a neklidu.

Většina lidí tráví většinu bdělého života ve stavu beta, není tedy divu, že mnozí z nás dnes žijí ve velkém stresu. Na druhou stranu, stav beta je důležitý pro účinné fungování v rámci každodenního života.

Graf frekvencí mozkových vln znázorňující různé frekvence a příslušné stavy mysli

Beta (14 – 30 Hz)

 • Koncentrace, vzrušení, ostražitost, poznávání
 • Vysoké úrovně souvisí s úzkostí, nemocemi, pocity odloučení, spory, útěkem

Alfa (8 – 13,9 Hz)

 • Odpočinek, superučení, lehký trans, zvýšená produkce serotoninu
 • Rozespalost, meditace, vstup do podvědomé mysli

Théta (4 – 7,9 Hz)

 • REM fáze spánku
 • Zvýšená produkce katecholaminů (důležitých pro učení a paměť), zvýšená kreativita
 • Integrační, emocionální prožitky, potenciální změny chování, zvýšené uchování naučených vědomostí
 • Hypnotická představivost, trans, hluboká meditace, vstup do podvědomé mysli

Delta (0,1 – 3,9)

 • Bezesný spánek
 • Uvolnění růstových hormonů
 • Hluboký, ne-fyzický stav podobný transu, nejsem si vědomi svého těla
 • Vstup do podvědomí a „kolektivního podvědomí“

 

Alfa (8 – 12 Hz)

Mozkové vlny alfa mají v porovnání s vlnami beta pomalejší frekvenci, což souvisí s vysoce uvolněným stavem vědomí. Tyto vlny jsou běžné u lidí, kteří jsou přirozeně uvolnění a kreativní. Když například fantazírujete, nebo jen zavřete oči a meditujete, tato frekvence posiluje vaši představivost, paměť, koncentraci, tvořivost, redukuje stres a vy se můžete soustředit na učení a výkon.

Meditace vede ke stupňování alfa vln. Mnohé techniky meditace a energetického léčení tudíž využívají mozkové vlny alfa pro relaxaxi a léčení. Děti mívají mnohem vyšší úrovně alfa vln než dospělí.

Mozkové vlny alfa jsou považovány za nejzdravější a frekvence 10 Hz je oběcně pokládána za „nejbezpečnější“ mozkovou frekvence.

Poslechněte si hudbu na vlnách alfa:

 

Théta (4 – 7 Hz)

Vlny théta se aktivují během hluboké relaxace a meditace, lehkého spánku nebo lucidního snění, včetně REM fáze spánku. Projevují se v rámci našeho podvědomí, v němž je mysl schopna hlubokého porozumění, pokročilé intuice, léčení a jednoty – ve stavu théta se naše mysl může napojit na vesmír.

Můžete mít i živé představy, hluboká vnuknutí a těšit se velké tvořivosti. Čím nižší je mozková frekvence, tím rychlejší je učení. Meditace a jóga jsou velmi uvolňující, protože uvádějí mysl do stavu podobnému transu, v němže mysl začne generovat vlny théta.

U většiny dětí a dospívajících jsoumozkové vlny théta dominantní.

Poslechněte si hudbu na vlnách théta:

 

Delta (0,5 – 4 Hz)

Vlny delta jsou nejpomalejší z hlediska frekvence, mají však nejvyšší amplitudu. Této frekvence dosahujeme za hlubokého, bezesného spánku. Je branou do univerzální mysli a kolektivního podvědomí. Informace přijímané v tomto stavu nejsou dostupné na vědomé úrovni.

Mozkové vlny delta jsou spojovány s léčením, neboť hluboký spánek je nezbytný pro regeneraci a samoléčivé mechanismy těla. Delta vlny při meditaci pomáhají vstoupit do podvědomí. Jsou to dominantní mozkové vlny u novorozenců (do 24 měsíců) a u dospělých v hlubokém spánku.

 

Gama (25 – 100 Hz)

Vlny gama jsou nejrychlejší frekvencí, na níž může mozek fungovat. Díky nim lze zažívat náhlá jasnozření, případně vysoce efektivní zpracování informací. Experimenty prováděné u tibetských mnichů prokázaly souvislost mezi transcendentálními duševními stavy a vlnami gama. Když byli mnichové vyzváni, aby uvolnili pocity soucitu, jejich mozková aktivita přešla na frekvenci gama. V tomto stavu máte pocit, že dokážete všechno.

 

Změny mozkových vln

Každý z nás prožívá v průběhu dne tyto různé stavy. Když jsme bdělí, jsme na jiné frekvenci, než když spíme. Můžeme změnit frekvenci mozkových vln, chceme-li dosáhnout určité úrovně vědomí. Pokud například kvůli stresu nemůžeme v noci usnout, můžeme synchronizovat mozkové vlny s frekvencí, která koresponduje se zvukem pomáhajícím usnout.

Tato technika synchronizace mozkových vln s externím zvukovým stimulem je známá jako přizpůsobení mozkových vln. Jestliže tento proces trvá určitou dobu, mozkové vlny se naladí na konkrétní frekvenci vnějšího zvuku (alfa, théta nebo delta).

Chcete-li ale meditovat, nepotřebujete k tomu externí stimuly. Během meditace dosáhnete klidného a uvolněného stavu, jedná se stav alfa. Je-li meditace hlubší, zklidníte se a soustředíte ještě víc a mozkové vlny dosáhnou stavu théta (a nakonec stavu delta).

 

Způsoby přizpůsobení mozkových vln

Binaurální rytmy

Jak mohou lidské uši vnímat zvuk s frekvencí nižší než 20 Hz? Odpověď lze nalézt u takzvaných binaurálních (stereofonních) rytmů. Je to jednoduché – jestliže každé ucho vnímá jinou frekvenci, mozek zachytí rozdíl mezi oběma frekvencemi a naladí se na třetí, „binaurální rytmus“.

Jestliže si tedy pouštíte frekvenci 400 Hz do pravéh ucha a 410 Hz do levého ucha (s použitím stereofonních sluchátek), váš mozek vyprodukuje binaurální rytmus o 10 hertzích, což je rozdíl mezi oběma tóny. 10 Hz odpovídá frekvenci alfa, která souvisí s lehkou relaxací, meditací a tvořivým myšlením.

Binaurální rytmy (použijte sluchátka):

Frekvence théta souvisí s maximálním uvolněním, spánkem či rozespalostí. Když se mozek naladí na frekvenci théta, zažíváme obecně pocity míru a klidu.

Izochronní tóny

Izochronní tóny se aktivují a dezaktivují pomocí předvídatelných vzorců a vytvářejí pulsující efekt, který je nesmírně účinný při terapiích.

Izochronní tóny jsou ještě intenzivnější a účinnější než binaurální rytmy. Každý z těchto tónů je odlišný a jsou rovnoměrně rozložené tak, aby vytvářely trvající efekt na mozek.

Náš mozek musí díky nim vynaložit mnohem menší úsilí, aby dosáhl stejného efektu jako u binaurálních rytmů – což nám umožňuje cítit se více uvolněně, dosáhnout silnějšího a klidnějšího meditativního stavu a větší představivosti. Doporučuje se používat sluchátka. Mnoho lidí, kteří nereagují dobře na binaurální rytmy, reagují výborně na izochronní tóny.

Zdroj: mse.comfrm.net