Hra mozku a co na to říká samotný mozek?

NOVÁ CESTA HOKEJOVÉHO TRÉNINKU

Aplikace Game intelligence Vám připraví trénink neustálých reakcí díky 1 384 575 animacím. Budete tak neustále propojovat rozvoj dovedností s herním myšlením a tím získávat velký přehled ve hře a schopnost využívat své dovednosti pod velkým tlakem soupeře. http://inteligame.cz/

Hra mozku hokej z mého pohledu neuroterapeuta

Neustále se hledají způsoby, jak zlepšit lidské výkony. U sportovců se často vyžaduje – rychleji, výše, silněji… to je především stránkou fyzické přípravy. Každý člověk má své tělesné limity, které jsou dané vývojem, fyziologicky i anatomicky. A tyto limity jsou možná důvodem, proč se v posledních letech začíná klást mnohem větší důraz na mentální stránku sportovce, která byla dlouho opomíjena. V zahraničí profesionální sportovní organizace používají tzv. „Mental Game“, velice dobře si uvědomují důležitosti mentální přípravy v návaznosti s fyzickou přípravou. Tyto dvě složky mentální a fyzické přípravy od sebe nelze oddělit.

Je skvělé, že komunikaci mysli a těla dnes díky vyspělé technologii můžeme reálně měřit a vidět v přímém přenosu. Dříve sportovci a sportovní psychologové museli dělat odhady o tom, co se děje v těle během sportovního výkonu. Nyní nám moderní technologie umožňuje získat vnitřní pohled do mozku a těla s informací o tom, co cítíme na úrovni mentální i fyzické. Tyto počítačové metody pro trénink mysli a těla jsou známé jako biofeedback a neurofeedback, které se cíleně využívají i pro měření všech tělesných modalit lidského těla.

Počítačová aplikace Hra mozku hokej je výbornou metodou pro rozvoj mentální tak fyzické přípravy sportovce. Autorům se podařilo zde skloubit dvě hlavní složky každého sportovce – fyzická a mentální. Díky několika měření jsme měli možnost zjistit jaký vliv z pohledu neurofyziologie má aplikace na mozek sportovce.

Hra mozku aplikace

Koncentrace, jedna z nejdůležitějších schopností sportovce.

Zaznamenali jsme zvýšené koncentrační schopnosti hráčů. Když mysl bloumá z důvodu ztráty pozornosti a soustředění, tak je snížena schopnost práce motorické paměti. Tato ztráta soustředění způsobuje duševní únavu a nemožnost dostat se do požadovaného stavu. Tato duševní únava způsobuje zúžení pole vidění, které ve svém důsledku snižuje dobu a správnost reakce, což vede ke znepokojení a to především u sportovců. Když se znepokojení zvyšuje, náš emoční stav řídí naše procesy myšlení a tím nakonec utrpí náš výkon. Soustředění znamená být v přítomnosti. Je to když začínáte přemýšlet o něčem, co se již děje nebo se pokoušíte připravit na něco, co se má ještě stát. Pokud jste v tomto stavu, zůstáváte zcela pohlceni úkolem a automaticky zůstáváte oproštěni od vnitřního i vnějšího rozptýlení, nic vás neruší ve výkonu. Není zde nic než vy a to, co děláte. Zůstat v tomto stavu je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si můžete vůbec vyvinout! Schopnost koncentrace se díky aplikaci Hra mozku hokej dá velice dobře cíleně trénovat.

Propojení obou mozkových hemisfér

Hra mozku dokáže sladit dovednosti sportovce společně s jeho myslí a rozvíjet tak herní inteligenci na zcela jinou úroveň.

Aplikace je založena na plnění úkolů, které zaměstnávají obě mozkové hemisféry současně.

Například levá hemisféra mozku řeší matematické příklady, čímž je i simulováno samotné myšlení ve hře. Pravá hemisféra se stará o vnímání barev v počítačové aplikaci. To vše je podtrženo motorickou aktivitou mozku, protože je zde žádaný pohyb hráče na danou reakci.

Komunikace

Zaznamenali jsme i zvýšenou mozkovou aktivitu v oblasti řečové. A to jak v oblasti mozku, která má na starost motoriku řeči, tak především porozumění řeči. Díky tomu, že v aplikaci je kladený důraz na komunikační schopnosti sportovce – výsledek příkladu se nahlas sdělí, zakřičí podporuje se tím řečové centrum mozku.

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce (poznávací funkce), které jsou uloženy v lidském mozku, je třeba trénovat, stejně jako svaly lidského těla. Aplikace Hra mozku rozvíjí všechny poznávací funkce jako je:

  • Pozornost, koncentrace
  • Rychlost zpracování informací, pohotovost
  • Exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace
  • Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
  • Prostorová orientace


V aplikaci naleznete hned několik druhů tréninku, takže  jednotvárnost rozhodně nehledejte. Trénovat můžete pohyb nohou a přenášení váhy, rozsah a rychlost práce s hokejkou a pak vše spojovat dohromady. Trénovat můžete také přehled ve hře a rychlou orientaci, to vše posune Vaši hru na vyšší úroveň. Nakonec můžete vyzvat kamarády na „bitvu“, kde propojujete dovednosti a herní myšlení a užijete si neskutečnou porci zábavy a úplně přestanete vnímat, že trénujete navíc.

Aplikaci bych nazvala novodobý Mozkový jogging, který je určen především sportovcům a je zaměřen na zlepšení kognitivních funkcí, jako je zlepšení rychlosti vnímání, koncentraci, logické i verbální myšlení, kreativitu. Jedná se o cílené cvičení, které stimuluje pozitivní myšlení a rozvíjí diagonální myšlení, tzn. myšlení „napříč“. Využívá se technik zapojování a koordinace pravé a levé mozkové hemisféry.

Závěrem bych chtěla dodat, že tento trénink lze dobře použít i mimo sport. Díky komplexnímu zacílení na kognitivní funkce mozku se mi tato aplikace osvědčila u dětí se specifickými poruchami učení. Nejvíce oblíbený je slovní hokej. Jde jen o to z pozice trenéra, učitele, terapeuta zapojit svou fantazii a rázem je zde unikátní aplikace, kterou každý mozek bude milovat.

Náš mozek se velice rád učí a co nejvíce miluje je harmonie. Sladěním obou mozkových hemisfér pomocí aplikace Hra mozku je stavební kámen nejen k sportovnímu úspěchu.