Tajemství života

Šťastný rok 2021

Fraktál pravé hemisféry

Před mnoha lety ve mně hlubokou stopu zanechala kniha s názvem Můj okamžik prozření. Autorkou knihy je americké neurovědkyně z Harvardu Jill Bolte Taylorová, která po překonání mozkové mrtvice rozluštila tajemství života.

Pochopila jsem, že to tajemství života má každý z nás a nemusíme být zrovna zasaženi mrtvicí jako autorka knihy.

Všichni máme pravý a levý mozek. Pokud si však položíme otázku, jak moc pravý mozek používáme oproti levému, postupně začneme odhalovat ono tajemství v nás.

Náš mozek má dvě hemisféry levou a pravou.

Levá a pravá hemisféra

Čím je ta pravá hemisféra tak výjimečná oproti té levé?

  • Pro pravou hemisféru je nejzajímavější PŘÍTOMNOST.

Rada zní: Uč se žít přítomným okamžikem a vychutnávej moment Tady a Teď.

  • Pravá hemisféra myslí v obrazech a učí se kinesteticky prostřednictvím pohybu našeho těla.

Rada zní: Uč se nést HLAVU VZHŮRU. Nejen že se ti zlepší nálada, budeš se cítit silnější, stres a hněv tě nebudou ohrožovat, ale budeš moci volně a zlehka DÝCHAT.

Je důležité si uvědomit, že jsme energetickou bytostí, která je napojena na okolní energii skrze vědomí pravé hemisféry. Vědomí pravých hemisfér nás spojuje do jedné lidské rodiny. Jsme dokonalí, jsme celiství a obdivuhodní.

Co na to levá hemisféra?

  • Levá hemisféra myslí lineárně a metodicky.

Rada zní: Poznej svou správnou frekvenci.

  • Zajímá jí především minulost a budoucnost.
  • Tato hemisféra přemýšlí v jazyce a jedná se o to neustálé „žvanění mozku“. Říká nám co by jsme měli a neměli.

Rada zní: Uč se nalézt vnitřní klid. Uč se důvěřovat svým pocitům.

  • A také nám říká: „Já jsem, já jsem.“ Ale jakmile mi řekne levá hemisféra já jsem, stávám se celistvým jednotlivcem, odděleným od proudu okolní energie a oddělený od všeho.

Rada zní: Uč se plout proudem a buď ve Flow.

Všichni jsme živou silou Vesmíru obdařeni tajemstvím života. V každém okamžiku si můžeme sami zvolit kým a jak v tomto světě chceme být.

Chceme život v dominující levé hemisféře kde:

Co chci?

? si vážíme toho, co si myslíme x nad tím co cítíme ?

? odměňujeme lidi za to, co dělají x než za to kým jsou ?

? záleží nám na mě x než na my?

? zaměřujeme se na osobní zisk x než na komunitu ?

? usilujeme spíše o autoritu x než o rovnost ?

? hledáme rozdíly x než sjednocení ?

? jsme spíše konkurenceschopní x než soucitní ?

? spíše hodnotíme x než odpouštíme ?

Jsme více levým mozkem než pravým, ale všichni víme, že máme na výběr.

Přeji nám všem Teď a Tady, nechť každou naší vteřinou propojenou s naším dechem, setrváváme co nejvíce času v hlubokém vnitřním pokoji naší pravé hemisféry. Čím více budeme v pravé hemisféře, tím více pokoje budeme promítat do světa a tím pokojnější naše planeta bude.

S úctou a láskou Eva