Alfa trénink pro sportovce Flow

„Náskok před soupeřem je ve stavu mysli“

Hladina Alfa – symbolizuje uvolnění, pocit blaha a vyrovnané mysli. Tyto vlny jsou  mozkem  většinou vysílány v průběhu soustředěného odpočinku (nejlépe při zavřených očích), při běžné či hluboké relaxaci, uvolnění. Hladina Alfa je od počátku lidstva žádoucím cílem všeobecně známých relaxačních a ozdravných technik. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost žádoucích alfa vln je velmi složité. Pro lidský organismus je však stav Alfa velmi důležitý pro psychickou a fyzickou kondici. V hladině Alfa se spouští většina samoozdravných funkcí organismu a některé teorie uvádí, že v hladině Alfa nelze prakticky onemocnět. Tento stav je spojen se zvýšenou produkcí endorfinů, které si tělo samo vytváří a které ovlivňuje psychický stav člověka. Zde energetická zátěž klesá a přesto je člověk ještě v bdělém stavu. Mnoho význačných osobností v historii lidstva, např. génius Albert Einstein, se často nacházel ve stavu alfa, ve kterém je mimo jiné snadnější nacházet jakékoliv řešení problémů, tvořivě myslet a uchovávat si velmi vysokou psychickou a fyzickou kondici.

Jak trénink Alfa probíhá ?

Tento relaxační trénink provádí specialista na EEG Biofeedback a neurotechnologii v programu EEG Biofeedback, s tím rozdílem, že klient trénuje převážně celou dobu při zavřených očích. Sportovec cítí bezprostředně po tréninku dobrý efekt v emocích, euforie, zvětšuje pocit bezpečí, velký klid, jasnost mysli, pocit dobré nálady, snižuje negativní myšlení, má lepší koncentraci a paměť. Doba tréninku je 60minut.

Co je Alfa stav u sportovce?

Jedná se o „bezmyšlenkovitý stav“ sportovců, v němž se všechno děje, aniž by o tom přemýšleli.

Objeví-li se v mozku Alfa vlny během sportovního výkonu – lze očekávat vysoce koordinované splynutí těla a mysli.

V čem trénink Alfa pomáhá například u hokejistů?

Pokud se hráč nachází v „ZÓNĚ“má:

  –  Nečitelné emoce během hry

–  Posunutý práh bolesti

–  Posunutý práh únavy

– „Třetí oko“ jiné časoprostorové vnímání herní situace

–  Neoplácí, nediskutuje s rozhodčím ani po špatném rozhodnutí

–  Činnost je samovolná

– Extatický stav – dochází ke změně vědomí

                                                                             Zdroj: PhDr. Marian Jelínek – Stav mysli

Pravidelným setrváním v hladině alfa podporujeme svoje zdraví, regenerujeme a posilujeme všechny životní funkce.

Alfa stavu lze dosáhnout pomocí tréninků EEG Biofeedbacku nebo za pomocí psychowalkmanu.