Mozek & sport

Rozdíl pouhých 100 milisekund může být rozdílem mezi vítězstvím a prohrou. Naučíme sportovce pomocí Biofeedbacku rychle měnit svůj emocionální, mentální a fyziologický stav k lepším výkonům v náročných podmínkách.

Biofeedback a neurofeedback je moderní nástroj 21.století, který lze u každého sportovce použít k odemknutí skutečného potenciálu, možností jak získat kontrolu nad svým výkonem a udržet tak náskok před konkurencí.

EEG Biofeedback (Neurofeeedback) je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Je to specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Využívá operantního podmiňování k vyladění mozkové aktivity. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li osoba okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu. Metoda EEG Biofeedback byla vyvinuta v USA pro léčebné účely. Dnes se využívá pro špičkový výkon pilotů NASA a u vrcholových sportovců, především v týmech NHL a NFL.

Proč je EEG Biofeedback tak prospěšný pro rozvoj „sportovní inteligence“?

Biofeedback  je běžně v zahraničí využíván špičkovými sportovci ke zlepšení reakce, rychlosti, k nastartování optimálního výkonu, k psychické odolnosti, k lepší prostorové orientaci a k minimalizování stresu z neúspěchu.

Jak trénink EEG Biofeedback probíhá?

U  sportovců trénujeme přesně dané oblasti mozkové kůry podle tréninkových vzorců. Přímému tréninku předchází vstupní vyšetření tzv.QEEG – mapa mozku, podle kterého zjistíme poměr a činnost mozkových vln. Mapa nám napoví hodně o profilu funkcí sportovce. Poté sestavíme individuální tréninkový plán. Samotný jeden trénink trvá 30 – 45 minut.

Co je cílem tréninků?

Je prokázané, že díky EEG Biofeedbacku je sportovec schopen snížit například riziko úrazu. Právě díky tomu, že dokáže vnímat svůj vlastní pohyb, pohyb spoluhráčů a protihráčů. Sportovci se díky této metodě rychle naučí, jak měnit svůj emocionální, mentální a fyziologický stav k lepším výkonům v náročných podmínkách.

Náskok pomocí moderní technologie zvané Biofeedback

„Náskok před soupeřem je ve stavu mysli“

Pravděpodobně každý z nás jsme slyšeli od rodičů, učitele, trenéra: “Soustřeď se! Na co zase myslíš? Věnuj se tomu!“ Jsou to bezvadné pokyny, ale lehko se řekne a těžko udělá, pokud nevíme, jak se svou myslí zacházet a jak jí trénovat k žádané koncentraci. Naše mysl nám často bloumá. Avšak umět se koncentrovat na danou činnost je klíčem k úspěchu.

Když mysl bloumá z důvodu ztráty pozornosti a soustředění, tak je snížena schopnost práce motorické paměti. Tato ztráta soustředění způsobuje duševní únavu a nemožnost dostat se do požadovaného stavu. Tato duševní únava způsobuje zúžení pole vidění, které ve svém důsledku snižuje dobu a správnost reakce, což vede ke znepokojení a to především u sportovců. Když se znepokojení zvyšuje, váš emoční stav řídí vaše procesy myšlení a tím nakonec utrpí váš výkon. Soustředění znamená být v přítomnosti. Je to když začínáte přemýšlet o něčem, co se již děje nebo se pokoušíte připravit na něco, co se má ještě stát. Pokud jste v tomto stavu, zůstáváte zcela pohlceni úkolem a automaticky zůstáváte oproštěni od vnitřního i vnějšího rozptýlení, nic vás neruší ve výkonu. Není zde nic než vy a to, co děláte. Zůstat v tomto stavu je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si můžete vůbec vyvinout! Schopnost koncentrace se dnes díky technické vyspělosti dá velice dobře cíleně trénovat.

Neustále se hledají způsoby, jak zlepšit lidské výkony. U sportovců se často vyžaduje – rychleji, výše, silněji… to je především stránkou fyzické přípravy. Každý člověk má své tělesné limity, které jsou dané vývojem, fyziologicky i anatomicky. A tyto limity jsou možná důvodem, proč v posledních letech se začíná klást mnohem větší důraz na mentální stránku sportovce, která byla dlouho opomíjena. V zahraničí profesionální sportovní organizace používají tzv. „Mental Game“, velice dobře si uvědomují důležitosti mentální přípravy v návaznosti s fyzickou přípravou. Tyto dvě složky mentální a fyzické přípravy od sebe nelze oddělit. Otázkou je, zda se dostatečně v přípravě sportovce věnujeme právě mentální přípravě stejně tak, jako té fyzické!? Často po sportovním výkonu slyšíme – to je o hlavě, zradila mě psychika atd.. Ano je to o hlavě, o naší mysli, protože naše mysl říká tělu, jaké pohyby má vykonávat, aby mohlo řádně plnit dovednosti. A naše tělo řekne mysli to, co prožívá během provádění této dovednosti. Je skvělé, že tuto komunikaci mysli a těla dnes díky vyspělé technologii můžeme reálně měřit a vidět v přímém přenosu. Dříve sportovci a sportovní psychologové museli dělat odhady o tom, co se děje v těle během sportovního výkonu. Nyní nám moderní technologie umožňuje získat vnitřní pohled do mozku a těla s informací o tom, co cítíme na úrovni mentální i fyzické. To je sen snad každého trenéra, vidět do hlavy svého svěřence. Tyto počítačové metody pro trénink mysli a těla jsou známé jako biofeedback a neurofeedback, které se cíleně se využívají i pro měření všech tělesných modalit lidského těla.

V čem je biofeedback tak prospěšný právě u sportovců?

Biofeedback umožňuje zvládání stresu před a během výkonu, především umožňuje optimalizovat mentální soustředění a koncentraci. To vše prostřednictvím měření signálů z autonomního a centrálního nervového systému v přímém přenosu – je to tzv. „feed-bac“ nebol-li zpětná vazba. Jde o to, že sportovec vidí, co se aktuálně odehrává v jeho těle a díky tomu se může naučit získávat kontrolu nad svým psychickým i fyzickým stavem, který je rozhodující pro špičkový výkon. Samotný neurofeedback (EEG Biofeedback) pomáhá sportovci při identifikaci stavu mozku, umožní mu sledování aktuální elektrické aktivity mozkové kůry, kterou pak dokážeme pomocí neurotechnologie cíleně ovlivňovat a trénovat. Díky cíleným tréninkům mozku dochází ke zlepšení: reakce, rychlosti, k nastartování optimálního výkonu, k psychické odolnosti, k lepší prostorové orientaci a k minimalizování stresu z neúspěchu. V praxi to vypadá následovně: sportovec se soustředí na úkol (odpálení golfového míčku, střelba na bránu…), jednotlivé části mozku musí produkovat stav více vysokofrekvenční bety a méně theta vln, tento stav je důležitý pro maximální koncentraci sportovce, pokud se tak neděje, koncentrace se snižuje a sportovec se stává „nepozorným“. Je prokázané, že díky Biofeedbacku je sportovec schopen snížit i riziko úrazu. Právě díky tomu, že dokáže vnímat své vlastní tělo a svůj vlastní pohyb. Je tedy bez pochyb, že mozek lze skutečně rozvíjet a posilovat podobně, jako kterýkoliv sval v těle. Trénink mozku je prospěšný stejně jako tělesné cvičení pro svaly a fyzickou kondici.

Mít dobře rozvinutou „Sportovní inteligenci“ je opravdu velký náskok před soupeřem. Důležité pro rozvoj hokejového myšlení je porozumět hře, pochopit její podstatu, umět předvídat, správně a rychle se rozhodovat. Hokejisté se nerodí s mimořádným hokejovým smyslem, ale je to naučená dovednost, kterou můžete výrazně ovlivnit pomocí biofeedbacku.

„Dobrý hráč je tam kde puk je, ale vynikající hraje tam, kde puk bude.“  Naučte se pomocí biofeedbacku koučovat svou mysl a nedopusťte, aby mysl koučovala vás!

Mnoho sportovních úspěchů