Dechový biofeedback

Co je dechový biofeedback?

Dechový biofeedback (RSP), který pomocí čidla na dýchání pomáhá klientovi při nácviku břišního a hrudního dýchání. Kromě měření dechové frekvence, poskytuje toto čidlo informaci o relativní hloubce dýchání. Správné dýchání je základním předpokladem pro dobré duševní i fyzické zdraví.

Naše dýchání je řízeno autonomním nervovým systémem a většinou probíhá nevědomě. Pokud se úroveň stresu zvýší, sympatický nervový systém (tzv.Sympatikus) se stane aktivním a máme tendenci získat nesprávné tedy dysfunkční dýchací režim, jako je nadměrné dýchání. S dechovou terapií si může klient uvědomit dechový vzorec a pomocí zpětné vazby změnit svůj dýchání pro zlepšení homeostatických a generativních procesů.

Trénink RSP