Náprava nejen ADHD

Trénink s psychowalkmanem a Sadou speciálně vyvinutých programů je určená pro nápravu ADHD, poruch pozornosti, chování a symptomů souvisejících s ADHD.
Konkrétně se jedná o tréninkový program pro nápravu ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou / hypoaktivitou), ADD (poruchy pozornosti) a poruchy školních dovedností, jako je dyslexie či dysgrafie. Dále trénink obsahuje programy pro další symptomatické okruhy ADHD, jako je zvýšená úzkost, depresivní chování, snížené sebevědomí, afektivita, impulzivita, nestabilní emocionalita a programy pro obecné zlepšení učení (zlepšení paměti, fixování učení či zvýšení matematických schopností).

 

AVS přístroj pro ADHD
Příčiny ADHD jsou biologické, jedná se o zpomalený nebo
nerovnoměrný vývoj mozku dítěte. AVS metoda je velmi
účinná, protože působí přímo na mozek, na centrum
problémů. Používání přístroje AVS urychluje vývoj mozku
a problémy ADHD napravuje několika způsoby – působí
komplexně, přirozeně a intenzivně:

 • Mění spektrum mozkových vln
  Stimuluje vznik potřebných mozkových vln (beta1)
  a snižuje nevhodné úrovně mozkových vln (theta).
 • Zlepšuje spojení mezi hemisférami
  AVS stimulace aktivuje málo propojené oblasti mozku,
  zejména mozkové hemisféry.
 • Prokrvuje mozek
  Světelná a zvuková stimulace aktivuje činnost mozku,
  resp. jeho méně rozvinutých oblastí (například levou
  hemisféru v čelním laloku).
 • Zvyšuje úroveň chybějících hormonů
  Uváděním mozku do různých hladin vědomí stimuluje
  tvorbu příslušných hormonů, zejména serotoninu,
  beta-endorfinů a dopaminu.

Kompletní nabídka sady pro (nejen) ADHD

Celkově AVS přístroj zlepšuje činnost mozku, a to samozřejmě
i u zdravých dětí – zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť.
Urychluje přirozenou cestou dozrávání mozku. Navíc eliminuje
jeho případný psychický disbalanc – výborně relaxuje, zlepšuje
kvalitu spánku a snižuje úzkostné a depresivní stavy. Zmírňuje
i přidružené symptomatické projevy, jako je labilní
emocionalita, snížené sebevědomí či nutkavé chování.