Alfa, Alfa/Theta trénink

Cítíte se vyčerpaní, nemůžete usnout, pociťujete stavy úzkosti, je na Vás vyvíjený velký tlak, máte nedostatek energie, neumíte relaxovat?

  • Tento speciální druh tréninku pomáhá klientům, kteří mají nízké hodnoty mozkové vlny Alfa,
  • osobám s úzkostí,
  • bez energie,
  • s poruchami koncentrace a paměti,
  • pro lepší náladu,
  • pro pacienty se závislostmi.

Tréninky Alfa se také často využívají u sportovců pro zlepšení sportovních výkonů.

Proč trénink Alfa?

symbolizuje uvolnění, pocit blaha a vyrovnané mysli. Tyto vlny jsou  mozkem  většinou vysílány v průběhu soustředěného odpočinku (nejlépe při zavřených očích), při běžné či hluboké relaxaci, uvolnění. Hladina Alfa je od počátku lidstva žádoucím cílem všeobecně známých relaxačních a ozdravných technik. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost žádoucích alfa vln je velmi složité. Pro lidský organismus je však stav Alfa velmi důležitý pro psychickou a fyzickou kondici. V hladině Alfa se spouští většina samoozdravných funkcí organismu a některé teorie uvádí, že v hladině Alfa nelze prakticky onemocnět. Mnoho význačných osobností v historii lidstva, např. génius Albert Einstein, se často nacházel ve stavu alfa, ve kterém je mimo jiné snadnější nacházet jakékoliv řešení problémů, tvořivě myslet a uchovávat si velmi vysokou psychickou a fyzickou kondici.

Jak trénink Alfa probíhá?

Tento trénink provádí specialista na EEG Biofeedback a neurotechnologii v programu EEG Biofeedback (viz. sekce EEG Biofeedback), s tím rozdílem, že klient trénuje převážně celou dobu při zavřených očích.

Klient cítí bezprostředně po tréninku dobrý efekt v emocích, euforie, zvětšuje pocit bezpečí, velký klid, jasnost mysli, pocit dobré nálady, snižuje negativní myšlení, má lepší koncentraci a paměť.