Přístroje nabídka

BIOFEEDBACK-RHB JE AUTORIZOVANÝM PARTNEREM fa GALAXY
VYUŽIJTE SKVĚLÉ NABÍDKY A VYBERTE SI SVŮJ PSYCHOWALKMAN

Cenu vám přizpůsobím na míru, ať je mozek spokojený a srdce klidné.

Založena 1996. Brainfitness expert
PSYCHOWALKMAN.CZ

Co je to AVS přístroj?

Miliony lidí po celém vyspělém světě dnes používají audiovizuální stimulační přístroj. Podle celosvětových i českých statistik je většina uživatelů s účinky AVS přístrojů spokojena a pokládají je po své osobní zkušenosti za nenahraditelný nástroj osobní kondice a duševní hygieny. AVS technologie je metoda nenávyková a bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Dokáže ovlivnit skutečné příčiny mnoha zdravotních potíží.

Vysoká účinnost přístrojů v kategoriích relaxace, zlepšení kvality spánku, rychlé odstranění únavy a stresu, špatných nálad nebo zvýšení koncentrace nemá konkurenci.

Proč AVS přístroj funguje?

Mozek je vlastně malá bioelektrárna. Veškerá jeho činnost probíhá na základě drobných elektrických výbojů. Součet všech těchto elektrických výbojů určuje celkovou elektrickou aktivitu. Rychlost elektrické aktivity mozku se dělí do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí mají různou frekvenci a každá hladina vědomí je charakteristická jiným duševním i fyzickým stavem.

Princip AVS technologie: mozek vyladí svojí vlastní frekvenci na frekvenci, kterou mu AVS přístroj nabídne (vysílá). Vysílání konkrétní frekvence z přístroje zajišťuje pulsující světlo + zvuk, toto přijímá zrak a sluch, odtud se frekvence šíří do celého mozku a CNS. Vyladění mozku na přesně danou konkrétní frekvenci umožňuje obrovské možnosti. Může jít o okamžité naladění do hlubokých relaxačních stavů, naladění na frekvence, ve kterých člověk nepociťuje bolest, razantní zvýšení koncentrace na učení, spouštění ozdravných  imunitních programů organismu, zvýšení nebo potlačení libovolných hormonů v organismu. Např. frekvence 7-8 Hz zmírňuje bolest, při frekvenci 1-2 Hz se uvolňuje hormon melatonin, zajišťující spánek.

Jedno z četných měření účinnosti AVS technologie: výsledky po pouhém jediném 30ti minutovém použití AVS přístroje

Fyziologický nález Před Po použití Rozdíl  v %
Elektrická aktivita mozku
nabuzení kortexu
20,1 Hz 10,2 Hz pokles 100%
Srdeční tep 74,6 t/m 67,8 t/m pokles 9%
Krevní tlak  112/68 108/66 pokles 4%
Stupeň okysličení 
arteriální krve
objektivně
v normě
+17 % nárůst 17 %
Neurohormonální nález
Beta Endorfin, Serotonin, Norepinefrin
objektivně v normě +23
+13
nárůst 23%
13%
Psychologický nález
Test IQ
Stav úzkosti
102bodů
36,3Bodů
108bodů
34,3bodů
nárůst 6%
pokles 23%

Princip AVS technologie není záležitostí víry, nějakého přesvědčení nebo placebo efektu. Princip AVS je založen na čistě fyzikálních zákonech, které platí pro každého. Princip AVS technologie (cílená změna frekvence mozkových vln) je bezpečně prokázán více než čtyřicetiletým vědeckým výzkumem. Dnes existují tisíce klinických studií a nálezů o fungování a prospěšnosti AVS technologie.

Co vám AVS zajistí?

Okamžité odstranění únavy a stresu, zlepšení depresivních a negativních stavů a nálad, definitivně odstraní potíže se spánkem, pomůže zmírnit bolesti hlavy, ihned snižuje krevní tlak, zrychluje učení, odstraňuje lehké mozkové dysfunkce, zlepšuje koncentraci a paměť. Celkově zlepšuje zdravotní stav u většiny psychosomatických onemocnění. Jako jediná metoda cíleně zvyšuje psychickou odolnost a výkonnost.

Za jak dlouho AVS začne působit?

Každý člověk je individualita s rozdílnými vzorci chování, kondice, genetických předpokladů. Proto na působení AVS přístroje, jednoho konkrétního programu, nebudou reagovat všichni lidé zcela stejně. Někdo pocítí účinek rychleji, někomu budou vyhovovat více mírné relaxační programy, někomu hluboce meditační programy. Vždy je důležité zvolit vhodný program pro daný stav.

Seznamte se s AVS