RSP Biofeedback

 

RSP Biofeedback

Dechový biofeedback (RSP), který pomocí čidla na dýchání pomáhá klientovi při nácviku břišního a hrudního dýchání. Kromě měření dechové frekvence, poskytuje toto čidlo informaci o relativní hloubce dýchání. Správné dýchání je základním předpokladem pro dobré duševní i fyzické zdraví.

?????????????????????????
Dechové čidlo
imag1682
Trénink bráničního dýchání
Dechový biofeedback
Dechový biofeedback