QEEG Brain Mapping

Co je to QEEG a proč je dobré toto vyšetření absolvovat

QEEG – Kvantitativní elektroencefalografie je postup, který zpracovává EEG záznam aktivity mozku a prezentuje jej prostřednictvím takzvané mapy mozku.

QEEG  na rozdíl od klasického EEG  je schopno lépe interpretovat aktivitu mozku. A to díky zobrazení, sledování všech pásem mozkových vln v průběhu monitoringu a srovnáváním s normou.

Máme umožněný detailní pohled na práci mozku a jeho dysfunkce z kvantitativního hlediska.

 

Díky tomuto monitoringu dokážeme odpovědět na otázky:

  • jak vypadají hlavní kognitivní funkce podle základní mozkové aktivity
  • jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách
  • posouzení školní zralosti dítěte (např. dítě je zralé pro školní docházku, jestliže alfa pásmo dominuje v týle nad theta pásmem a v předních částech mozku je dostatečné pásmo beta (poznávací funkce)
  • poměr a činnost mozkových vln pro vyhodnocení profilu funkcí u sportovců
  • uložení elektrod při samotném tréninku a umožnění výběru správného tréninkového protokolu (tréninkového vzorce) např. které frekvence brzdit a které naopak stimulovat
  • analýzou mozkové aktivity jsme schopni zmapovat a popsat nejen stav a schopnosti našeho těla, ale i předpoklady a možné vzorce chování při řešení určitých činností nebo situací