Ceník

Platný od 14.1.2019

  • Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami.  V případě zjištění tíživé sociální situace klienta lze ceny snížit až o 50%. 
  • Zrušit nebo přesunout termín objednané služby je nutné alespoň 2 dny (48hodin) předem, jinak je klient povinen uhradit služby v plné výši, stejně tak při neomluvené absenci. Výjimkou jsou nepředvídatelné události jako např. živelné pohromy, úraz, apod.
    Děkuji za pochopení.
SLUŽBA ROZSAH CENA
EEG Biofeedback 1 trénink 45 minut 400 Kč
RSP Biofeedback 1 trénink 45 minut 400 Kč
Výhodný balíček pro EEG a RSP trénink, rezervace termínů 10 x 45 minut 3.500 Kč
Diagnostika pro potřeby Biofeedbacku
Vstupní vyšetření, natočení mapy mozku (mini -QEEG do 10positions), vstupní dotazník, návrh terapeutického plánu
60 minut 1000 Kč
Konzultace  30 minut 400 Kč
AVS terapie s Laxmanem 2 Czech Edition                                                                                                              Program pro nápravu nejen ADHD                                                                                                           45 minut 400 Kč
Alfa, Alfa/Theta trénink                                                                                                                                                      90 minut 1000 Kč
Výhodný balíček EEG Biofeedback + Breussova relaxační masáž pro děti      60 -75 minut 600 Kč

Diagnostika sportovce pro potřeby Biofeedbacku   

Vstupní vyšetření, pohovor, natočení celé mapy mozku od 10positions (QEEG), vstupní dotazník, vyhodnocení profilu sportovce, návrh tréninkového plánu


Biofeedback pro sportovce (EEG, RSP)

Alfa trénink pro sportovce

AVS trénink pro sportovce

Konzultace pro sportovce (osobní, po telefonu, po Skype)    

120 minut


xx

xx

60 minut

90 minut

45 minut

30 minut

2000 Kč


xx

xx

500 Kč

1000 Kč

500 Kč

500 Kč

Služby Fyzioterapeuta
Dornova metoda, vyšetření 60 minut 650 Kč
Breussova masáž, Reflexní masáž, Míčková facilitace 30 minut 400 Kč
Relaxační Breussova masáž pro děti, Míčková facilitace pro děti 30 minut 400 Kč
Rozbor výsledků diagnostiky pro potřeby Biofeedbacku v písemné podobě na vyžádání v ceně 400 Kč.

Zapůjčení AVS přístroje domů:

Půjčení, resp. vypsání smlouvy trvá zhruba 5 minut, sebou potřebujete pouze občanský průkaz a peníze na vratnou zálohu.

Podmínky

  • Při půjčení se sepisuje nájemní smlouva na daný přístroj. Do smlouvy se zapisují údaje z platného občanského průkazu (nutno mít sebou!).
  • Minimální doba zapůjčení je na 7 kalendářních dní.
  • Cena půjčovného je 100kč/den AVS Inner Pulse