Ceník

Platný od 22.2.2020

  • Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami.  V případě zjištění tíživé sociální situace klienta lze ceny snížit až o 50%. 
  • Zrušit nebo přesunout termín objednané služby je nutné alespoň 2 dny (48hodin) předem, jinak je klient povinen uhradit služby v plné výši, stejně tak při neomluvené absenci. Výjimkou jsou nepředvídatelné události jako např. živelné pohromy, úraz, apod.
    Děkuji za pochopení.
SLUŽBA ROZSAH CENA
EEG Biofeedback 1 trénink 45 minut 450 Kč
RSP Biofeedback 1 trénink 45 minut 450 Kč
Výhodný balíček pro EEG a RSP trénink, rezervace termínů 10 x 45 minut 4000 Kč
Diagnostika pro potřeby Biofeedbacku – Brain mapping
Vstupní vyšetření, natočení mapy mozku (mini – QEEG do 12positions), vstupní dotazník, návrh terapeutického plánu
od 60 minut  od 1000 Kč
Konzultace  30 minut 400 Kč
AVS terapie s Laxmanem 2 Czech Edition                                                                                                              Program pro nápravu nejen ADHD                                                                                                           45 minut 400 Kč
Alfa, Alfa/Theta trénink                                                                                                                                                      60 minut 1000 Kč
Výhodný balíček EEG Biofeedback + Breussova relaxační masáž pro děti      60 -75 minut 600 Kč

Diagnostika, Brain mapping sportovce pro potřeby Biofeedbacku   

Vstupní vyšetření, pohovor, natočení celé mapy mozku od 10positions (QEEG) + Opti Brain, vstupní dotazník, vyhodnocení profilu sportovce, návrh tréninkového plánu


Biofeedback pro sportovce (EEG, RSP)

Alfa trénink pro sportovce

AVS trénink pro sportovce

Konzultace pro sportovce (osobní, po telefonu, po Skype)    

90 minut

——————–

60 minut

2500 Kč

————-

1000 Kč

AVS pro rodiče dětí docházejících na EEG Biofeedback           – 150 Kč
SLUŽBY FYZIOTERAPEUTA
Relaxační masáž pro ADHD děti 45 minut 450 Kč
Relaxační Breussova masáž pro děti, Míčková facilitace pro děti 30 minut 400 Kč
Rozbor výsledků diagnostiky pro potřeby Biofeedbacku v písemné podobě na vyžádání v ceně 400 Kč.

Zapůjčení AVS přístroje domů:

Půjčení, resp. vypsání smlouvy trvá zhruba 5 minut, sebou potřebujete pouze občanský průkaz a peníze na vratnou zálohu.

Podmínky

  • Při půjčení se sepisuje nájemní smlouva na daný přístroj. Do smlouvy se zapisují údaje z platného občanského průkazu (nutno mít sebou!).
  • Minimální doba zapůjčení je na 7 kalendářních dní.
  • Cena půjčovného je 150kč/den AVS Inner Pulse