Biofeedback pro sportovce

Měření a hodnocení předpokladů pro sportovní výkonnost a pracovní činnost pomocí metody
BioFeedback, NeuroFeedback vhodným způsobem doplňuje klasické medicínské diagnostické
metody a metody sportovního tréninku a přípravy sportovce. Výhodou metody BioFeedback je
možnost přímo sledovat chování těla při sportovním výkonu v prostředí sportovce.

EEG Biofeedback – NeuroFeedback

NeuroFeedback měření:
Metoda měření a vizuální interpretace signálů vytvářených aktivitou lidského mozku.

NeuroFeedback trénink:
Trénink prováděný s cílem zlepšit kognitivní funkce jedince pomocí signálů snímaných z lidského mozku v
reálném čase. Takto naměřené hodnoty jsou vhodnou formou prezentovány a na tuto prezentaci trénovaný
jedinec ve spolupráci s terapeutem reaguje.

RSP Biofeedback

Dechový biofeedback

 

Hra mozku pro hokejisty

Co je potřeba?

  • Chtít rozvíjet své schopnosti a stále se učit novému
  • Vzít si hokejku, hokejové rukavice a golfový míček (kulička)
  • Nezapomeň na dobrou náladu 🙂

Co tě čeká?

  • Zábavný trénink, který propojí tvou mysl a dovednosti ve spojení s počítačovou technikou.
  • Uvidíš okamžitou zpětnou vazbu práce tvého mozku.
  • Systém plný radosti a zábavy, kdy můžeš rozvíjet svou herní inteligenci na zcela jinou úroveň.
  • Systém založený na plnění úkolů, které se ti zobrazí na obrazovce (simulace herního myšlení) a zároveň provádění určitého pohybu (simulace hokejových dovedností) ti přinese velkou jistotu v budoucím řešení zápasových situací a schopnosti na ně rychle reagovat, tím získáš větší sebevědomí a radost ze hry!

 

Ukázka tréninku

EEG BIOFEEDBACK + HOKEJ = dokonale propracovaný systém plný radosti a zábavy, který dokáže sladit Vaše dovednosti společně s Vaší myslí a rozvíjet tak herní inteligenci na zcela jinou úroveň. Systém založený na plnění úkolů, které se Vám zobrazí na obrazovce (simulace herního myšlení) a zároveň provádění určitého pohybu (simulace hokejových dovedností) Vám přinese velkou jistotu v budoucím řešení zápasových situací a schopnosti na ně rychle reagovat, tím získáte větší sebevědomí a radost ze hry! Cvičení je založeno na bázi příkladů, kdy vy musíte jednotlivé příklady vyřešit (čímž simulujeme samotné myšlení ve hře) a podle vypočteného výsledku provádět určený pohyb s hokejkou na dané polovině lichých či sudých výsledků (řešení situací ve hře). Výsledek musíte vždy nahlas zakřičet, tím si totiž hlava utváří další důležitý herní prvek – KOMUNIKACI. Hokejista uvidí pomocí BioFeedbacku, co se aktuálně odehrává v jeho těle a díky tomu se může naučit získávat kontrolu nad svým psychickým i fyzickým stavem, který je rozhodující pro špičkový výkon.
„Neuč se, jak řešit situace při zápase, nauč hlavu ať je řeší za Tebe!“

 

Nácvik konkrétní sportovní aktivity, kde je nutné sledovat především:
• schopnost mozku a těla soustředit se na vykonávanou činnost,
• správně přijímat podávané informace
• a efektivně je zpracovávat a optimálně využívat mozkovou kapacitu jak pro opakující se
nacvičené činnosti, tak i pro tvořivé aktivity jako je kombinace, změna hry, efektivní řešení
konkrétních situací,…